07 / 08 / 2022

Ankara Yenimahalle'de 10.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Yenimahalle'de 10.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Satış Memurluğu'na izafeten Ankara 22. İcra Müdürlüğü, Yenimahalle İlçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 10 milyon 376 bin 200 TL olarak belirlendi.Ankara Satış Memurluğu'na izafeten  Ankara  22. İcra Müdürlüğü, Yenimahalle İlçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan arsayı 10 milyon 376 bin 200 TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 17 Kasım 2020 günü gerçekleşecek.

T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNA İZAFETEN ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili Yenimahalle İlçesi Turgut Özal Mahallesi Tapu kaydında yuva mahallesi 2141 caddeye cepheli 7156m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmaz Tapunun 43076 ada 1 parselinde kayıtllıdır. Taşınmaz boş arsa olup üzerinde yapı ve muhdesat bulunmamaktadır. Parselin düzgün dikdörtgen geometrik yapısı bulunmaktadır. Arsa imar plan kapsamında Emsal:1 %100 konut yerleşme alanları -gelişme imar durumuna sahiptir. Arsa Batıkent Çakırlar büyük göbek olarak bilinen yerin 1,5km doğusunda,820 caddeye 850 m mesafede, 2209 caddenin 1,5 km doğusunda yer almakta olup ortaklığın giderilmesi yolu ile satışa çıkartılmıştır. Gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.

Yüzölçümü : 7.156 metrekare
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 10.376.200,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/11/2020 günü 15:20 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 17/12/2020 günü 15:20 - 15:30 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 127. Md GÖRE SATIŞ İLANINI TEBLİĞİ: Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/89 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.