08 / 08 / 2022

Ankara Yenimahalle'de 19.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Yenimahalle'de 19.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Satış Memurlığı, Ankara Yenimahalle, İvedik Köy Mahallesi'nde yer alan arsa 19 milyon 468 bin 90 TL bedelle satışa çıkarıldı.Ankara Satış Memurlığı,  Ankara  Yenimahalle, İvedik Köy Mahallesi'nde yer alan arsa satışa çıkarıldı. Arsanın satış bedeli 19 milyon 468 bin 90 TL olarak belirlendi.

T.C.
ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)
2021/173 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İvedik Köy Mahallesi 1502. Cadde ile 1502/1. Caddeye cepheli olan arsa tapu kaydında İvedikköy İmar Mahallesi 44670 ada, 6 parsel, 6.846,00m2 yüzölçümlü arsa 1502/1.Cadde fiilen zeminde mevcut ise de imar planında olmayıp planda park olarak görüldüğü, Anadolu Bulvarının 40m doğusunda, ASKİ Spor Salonunun 750m güneydoğusunda, Anadolu Bulvarı ile Ankara Çevre Otoyolunun birleştiği Hurdacılar Kavşağının 950m güneyinde yer aldığı, taşınmaz üzerinde sahibi belirlenemeyen kulübe ve muhtelif ağaçların olduğu (meyveli ve meyvesiz ağaçlar), kulübenin yıpranmış ve metruk vaziyette olduğundan ekonomik değerinin bulunmadığı bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış olup, geniş bilgi dosyasında mevcuttur.
Adresi : Boş Arsa 44670 Ada, 6 Parsel Yenimahalle / ANKARA
Yüzölçümü : 6.846,00 m²
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 15/12/2021 tarih ve 24634 sayılı yazısı ile 44670 ada 6 parselin 1/1000 ölçekli 84180-2 nolu parselasyon planı kapsamında E:1.50, Hmax:10.50 m(3 kat) yapılaşma koşulları ile "Kentsel Çalışma Alanı" kullanımında kaldığı ve 84180-2 nolu plan notlarının geçerli olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 19.468.090,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 15/03/2022 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 15/04/2022 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Ankara Yenimahalle de 19.5 milyon TL ye satılık arsa!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 127. Md GÖRE SATIŞ İLANINI TEBLİĞİ: Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur

7- (İ.İ.K'nun m.126) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir . Bu örnek bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/173 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.