09 / 08 / 2022

Ankara'da 13.5 milyon TL'ye satılık iş hanı! Yatırımcılar dikkat!

Ankara'da 13.5 milyon TL'ye satılık iş hanı! Yatırımcılar dikkat!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara ili, Altındağ ilçesi, Sakalar Mahallesi'nde yer alan 10 katlı iş hanını 13.5 milyon TL'ye satıyor...İlan metni: 

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI
1- İşin Nevi: Ankara İli, Altındağ İlçesi, Sakalar Mahallesi, 770 ada, 3 nolu parselde kayıtlı, 316 m² alanı haiz “Kagir İşhanı” vasfındaki, 3 bodrum, zemin, 5 normal, 1 çatı katı olmak  üzere toplam 10 kattan oluşan taşınmazın satış ihalesi yapılacaktır. 

2- İhalenin Yapılacağı Yer: “Yukarı Bahçelievler Mahallesi, Wilhelm Thomsen Caddesi No: 7 ÇANKAYA /ANKARA” (Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü)

Ankara da 13.5 milyon TL ye satılık iş hanı! Yatırımcılar dikkat! 

3- İhale  Gün ve Saati: 07.06.2022 Salı günü, saat 14:30

4- Muhammen Bedeli: KDV hariç 13.500.000,00-TL

5- Şartname Temini: İstekliler İhale Şartnamesini, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görebilir. Ancak İstekliler İhaleye katılabilmek için TAREKSAV’ın T.C. Ziraat Bankası- Bahçelievler Şubesi-ANKARA nezdindeki TR2700 0100 0626 5327 5801 5001 IBAN numaralı hesabına 500,00 TL yatıracaklardır.

6- Geçici Teminat Bedeli: 405.000,00-TL’dir.

7- Son Başvuru Tarihi  ve Yeri:  İstekliler, İhale şartnamesinde belirtilen (Teklif hariç) belgeleri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gayrimenkul Yönetim Müdürlüğü’ne 06.06.2022 Pazartesi günü saat 14:30’a kadar teslim edeceklerdir.

8- Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9- İrtibat: 0312 216 40 48 -  0312 216 40 67

KURUMUMUZ 2886 ve 4734 SAYILI İHALE KANUNUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA, DİLEDİĞİNE KISMEN VEYA TAMAMEN VERMEKTE SERBESTTİR.
İLAN OLUNUR