Ankara'da 3.5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara'da 3.5 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Ankara'da 3.5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara İli Yenidoğan Mahallesi Hacı Bayram Bulvarı'nda yer alan arsa vasıflı taşınmaz 3 milyon 558 bin 700 TL bedel ile icradan satışa çıkarılıyor.
Ankara İli Yenidoğan Mahallesi Hacı Bayram Bulvarı'nda yer alan arsa vasıflı taşınmaz 3 milyon 558 bin 700 TL bedel ile icradan satışa sunuluyor.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 

Özellikleri :  Ankara  İli Yenidoğan mahallesi Hacı Bayram Bulvarı (Bent Deresi Cad ) cepheli 21 kapı numaralı aptman karşısındaki 1.873,00m2 miktarlı arsa Tapunun 21991 ada 12 parselinde kayıtlıdır. Parsel imarlı arsa vasfında olup E=1,50 ve Hmax=serbest yapılaşma imkanlı zemin katları konut dışı kentsel servis alanı kullanımına ayrılmıştır. Parselin topoğrafik yapısı hafif eğimli olup her türlü yapılaşma imkanı bulunmakta olup ortaklığın giderilmesi yolu ile satışa çıkartılacaktır Gayirmenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.

 

Adresi : Ankara İli Yenidoğan Mahallesi Hacı Bayram Bulvarı (Bent Deresi Cad ) Cepheli 21 Kapı Numaralı 
Aptman Karşısındaki Arsa

Kıymeti : 3.558.700,00 TL
1. Satış Günü : 19/12/2017 günü 15:20 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 16/01/2018 günü 15:20 - 15:30 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye/ ANKARA

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/30 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur7-İİK 127.md.gereğince Tapuda adresi bulunmayan veya tebliğ yapılamayan ilgililere Gazete ilanının ilanen tebligat yerine geçmesinekarar verildi..30/10/2017