Ankara'da 8.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara'da 8.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara 22. İcra Müdürlüğü, Yenimahalle'de bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 8 milyon 146 bin TL olarak belirlendi.


Ankara 22. İcra Müdürlüğü, Yenimahalle'de bulunan arsayı 8 milyon 146 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 29 Eylül 2020 günü gerçekleşecek.

T.C.  Ankara  SATIŞ MEMURLUĞU'NA İZAFETEN ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Ankara İli Yenimahalle İlçesi Macun-1 Mahallesi Batı Bulvarı 250. Caddesinde Kain Tapunun 42861 Ada, 6 parseli teşkil eden 4.073,00 metrekare yüzölçümündeki arsa vasıflı taşınmaz düz bir yapıya sahip üzerinde her hangi bir yapı ya'da muhdesat bulunmadığı, Yenimahalle Yapı Marketçileri Sitesine yakın konumda bulunduğu, çevresinde ve bitişiğinde imara uygun sanayi yapılaşmaları bulunduğu, sağında ise doğulu metal'e ait prefabrik bir yapı mevcut olduğu , taşınmaza ulaşım sorunu bulunmadığı bildirilmiş olup, taşınmaz bu haliyle hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi amacıyla açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

Yüzölçümü : 4.073,00 metrekare
Arsa Payı : TAMAMI
İmar Durumu : Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 07/02/2020 Tarih ve 01471 Sayılı yazıları ile parselin 1/1000 Ölçekli 84105/4 Nolu Parselasyon planı kapsamında E ; 0.50, Hmax : Serbest "Sanayi " Kullanımında kaldığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 8.146.000,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 29/09/2020 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü : 30/10/2020 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) Ankara

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/231 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.