İskenderun'da 8.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İskenderun'da 8.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Hatay İli İskenderun İlçesi Aşkarbeyli Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı taşınmaz 8 milyon 116 bin 912 TL bedel ile icradan satılıyor. Hatay İli İskenderun İlçesi Aşkarbeyli Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı taşınmaz 8 milyon 116 bin 912 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Taşınmaz Hatay ili, İskenderun ilçesi, Aşkarbeyli Mah. 2631 ada, 2 parsel 10.146,14 m2 miktarlı arsadır. Ticari-konut alanı olarak planlanmıştır. İskenderun Antakya yoluna 80 m,Ziraat Bahçesine 250 m, İskenderun şehir merkezine 2 km mesafededir. Ulaşımı kolaydır.Tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

 

Kıymeti : 8.116.912,00 TL
1. Satış Günü : 14/12/2017 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 11/01/2018 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : İSKENDERUNADLİYESİ ZEMİN KAT PTT YANI SATIŞ ODASI 

 


Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/30 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/10/2017