Ankara'da gayrimenkul fiyatları yüzde 30 arttı!

Ankara'da gayrimenkul fiyatları yüzde 30 arttı! Ankara'da gayrimenkul fiyatları yüzde 30 arttı!

Gayrimenkul fiyatlarının son bir yılda yüzde 30'lara varan oranda artış gösterdiği Ankara, Suriye, Libya ve Nijerya gibi ülkelerden de yatırımcı alıyor. Ankara'nın şehirleşmeye ve özellikle altyapıya dönük çalışmaları son dönemde büyük hız kazandı...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!


Başkent Ankara'nın şehirleşmeye ve özellikle altyapıya dönük çalışmaları son dönemde büyük hız kazandı. Kamu kurumlarının yoğun olduğu kentte üniversitelerin varlığı da kentin gayrimenkul piyasasına olumlu yansıyor. Gayrimenkul fiyatlarının son bir yılda yüzde 30'lara varan oranda artış gösterdiği Ankara, Suriye, Libya ve Nijerya gibi ülkelerden de yatırımcı alıyor. 


Türkiye'nin İstanbul'dan sonraki en büyük ili başkent Ankara, idari ve siyasi konumu nedeniyle çok önemli bir çekim merkezi. Şehirleşmeye dönük hamleler hız kesmiyor. Bu da mevcut gözde semtlerin yanı sıra yeni fırsat bölgelerinin de doğmasına neden oluyor. Kentin yıllardır önemli bölgelerinden olan Çankaya, son dönemde yeniden ön plana çıktı. Son yıllarda planlı yapılaşma çalışmalarının hız kazandığı Etlik, Keçiören ve Eryaman gibi bölgeler de gözde bölgeler arasında yer alıyor. Suriye, Nijerya, Libya gibi ülkelerden gelen yabancıların da etkisiyle kentte son bir yılda emlak piyasasında yüzde 30'luk artış gözlendi. Ankara'nın gayrimenkul piyasasını kentin önde gelen isimlerine yorumlattık ve şu sonuçlara ulaştık: SOM DEĞERLEME DEN ÖZEL KENT ANALİZİ 

GÜÇLÜ YÖNLER • Türkiye Cumhıjriyeti'nin başkenti olması, • İdari ve siyasi merkez olması, • Pek çok en üst düzey kamu kuruluşuna ev sahipliği yapıyor, • Türkiye'nin gözde üniversitelerinin getirdiği canlılık, • Pek çok yabançı ülkenin temsilciliklerinin yer alması, • Karayolu, havayolu ve demiryolu ulaşımının kolaylığı, • Büyük ölçüde planlı gelişmesi, • Hizmet sektörünün yoğun olduğu bir kent olması, • OSB'lerin bulunması • Ticaret yollarımın geçtiği, tarımsal üretimin ve hayvancılığın yapıldığı, gelişmiş pazar ekonomisine sahip bir olması, • Dinamik nüfus yapısı, • Zengin tarım alanları, • Toplu konut ve kentsel dönüşüm projelerinin olması, • Akademik yayın ve araştırma geliştirmd çalışmalar açısından lider konumda olması, • Trafik sorunlarının diğer büyük şehirlere oranla daha düşük olması, • Hayat kalitesinin diğer büyük kentlere göre yüksekliği, • Kentte büyük inşaat firmalarının olması, • Kentsel altyapının büyük kentlere göre daha güçlü olması. 

ZAYIF YÖNLER • Ekonominin kamu ağırlıklı olması, • Sanayileşme açısından İstanbul,  İzmir  gibi şehirlere göre daha genç bir şehir olması, • Büyük ölçekli füar organizasyonlarını gerçekleştirecek altyapıya sahip sergi alanlarının olmaması, • Son yıllarda önemli mesafeler alınsa da özel sektörün zayıf olması, • Firmaların uluslararası düzeyde proje geliştirme kabiliyetinin zayıf olması. 

FIRSATLAR • idari merkez olması nedeniyle karar merciinin Ankara'da olması, • Başkent olması nedeniyle uluslararası örgütlere ev sahipliği yapması, • Kentteki üniversiteler, teknoparklar ve kamu kuruluşları Ankara'nın nitelikli eleman temininde avantajlı bir durumda olmasını sağlamaktadır, • Kaliteli akademik kadroya erişim kolaylığı nedeniyle akademik desteğin yüksek olması, • Havayolu ulaşımının güçlendirilmesi, • Yükseköğrenim için Ankara'ya çeşitli illerden gelen nüfusun kente getirdiği canlılık, • Araştırma ve geliştirme merkezleri ile laboratuvarların Ankara'da kurulmuş olması, bilim ve teknoloji çalışmalarını desteklemektedir, • Üniversitelerin tıp fakülteleri ve Sağlık Bakanlığı'nın eğitim ve araştırma hastaneleri sayesinde, konusunda uzmanlaşmış sağlık personelinin Ankara'da bulunması ve bu potansiyel nedeni ile birçok ziyaretçi çekmekte ve sağlık turizmi olgusunu ortaya çıkarmaktadır, • Sağlık turizmine bağlı olarak ziyaretçilerin barınma ve diğer ihtiyaçlarının da bölgede karşılanmasının kent ekonomisine katkı sağlaması, • Kentteki kaçak yapılaşmanın gecekondulaşmanın ilk kuşağında olduğu gibi, tek katlı gecekondu yapılarından oluşması, bu gecekondu alanlarının bir kısmının kent merkezine çok yakın mesafede yer alması kentsel dönüşüm için bir fırsat olarak nitelendirilebilir, • İdari ve siyasal merkez olması nedeniyle, devletle ilişkili çalışan pek çok firmanın kentte ofis açma ihtiyacı duyması, • Bürokratlar, milletvekilleri, diplomatlar gibi devletin ve yabancı ülkelerin üst düzey temsilcilerinin Ankara'da ikamet etmesi sonucu lüks konut ihtiyacının diğer kentlere nazaran daha fazla olması, • Akyurt civarında fuar organizasyonlarının gerçekleştirilebileceği alanların ayrılmış olması. TEHDİTLER • İlde kamu ağırlıklı bir istihdam olması nedeniyle nitelikli işgücünün yurtdışına veya İstanbul'a göçü, • Önemli finans kuruluşlarının İstanbul'da toplanması, • Önemli bankaların merkezlerinin İstanbul'a taşınması, • Özel sektörünün merkezinin İstanbul'da olması, • Uluslararası ticaret yolları üzerinde yer almaması, • Limanlara uzak olması • Kente eğitim için gelen nüfusun, eğitim aldıktan sonra, istihdam için başta İstanbul olmak üzere başka kentleri tercih etmesi, • Kentte çok fazla AVM inşa edilmiş olması, AVM'ler arası rekabetin fazla olması. 


EKONOMİST

pus