Ankara'da icradan 13.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara'da icradan 13.5 milyon TL'ye satılık arsa! Ankara'da icradan 13.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara İli Yenimahalle'de bulunan arsa Ankara 22 İcra Dairesi tarafından 13 milyon 556 bin TL bedelle açık artırma usulüyle ihale edilecek.


Ankara Yenimahalle'de yer alan arsa 15 Aralık 2015 günü saat 09:30 ile 09:40 arası  Ankara  22 İcra Dairesi tarafınca satışa çıkacak.1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli Yenimahalle İlçesi Yuva Mahallesi Çakırlar Kavşağının Batısında 1940.Caddeye Cepheli olup, imarın 43253 Ada, 5 parselde kayıtlı 15.074,00-m2 yüzölçümünde boş arsa vasıflı taşınmaz her türlü belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır, şehir ve iş merkezlerine ulaşımı kolay bir bölgededir. Düz bir topoğrafık yapıya sahip üzerinde herhangi bir yapı yada muhtesat bulunmayan tayınmaz hissedarlar arasında ortaklığın giderilmesi amacıyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. 


Yüzölçümü : 15.074,00-M2

Arsa Payı : Tamamı

İmar Durumu : Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/07/2011 Tarih ve 13620 Sayılı yazısının incelenmesi sonucunda taşınmazın 84138/2 nolu onaylı imar planı kapsamında E; 1.2, Hmax: Serbest olan Ayrık Nizam "Konut"

kullanımında kaldığı bildirilmiştir.


Kıymeti : 13.566.600,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 15/12/2015 günü 09:30 - 09:40 arası

2. Satış Günü : 15/01/2016 günü 09:30 - 09:40 arası

Satış Yeri : Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat Salonu - AnkaraSatış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsildi mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/238 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/10/2015