Ankara'da Kongre Turizmi Ortak Akıl Arama toplantısı gerçekleşti!

Ankara'da Kongre Turizmi Ortak Akıl Arama toplantısı gerçekleşti!

Ankara Sheraton Oteli 'nde düzenlenen " Ankara'da Kongre Turizmi Ortak Akıl Arama Toplantısı 'nın sonuç bildirgesi yayınlandı.Toplantıya,  Ankara  Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Beypazarı Belediyesi, Haymana Belediyesi, Kazan Belediyesi, Polatlı Belediyesi, il Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Devlet Tiyatroları Müdürlüğü, Türk Hava Yolları, Esenboğa Havalimanı, TÜRSAB, Ankara Sanayi Odası, üniversiteler, oteller, hastaneler, fuar firmaları, turizm firmaları, seyahat acenteleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Çalışma Komisyon Başkanları Kurulu'nun kamuoyu ile paylaştığı 7 maddelik sonuç bildirgesine göre, toplantıda Ankara'nın reklam ve tanıtımı için öncelikle "Tanıtım Üst Kurulu" kurulması kararlaştırıldı. Toplantıda, bütçe eksikliği, kongre turizminin tedarikçilere ve ilgili paydaşlara tanıtımının eksikliği, sosyal medya ve kitle iletişim araçlarının etkin biçimde kullanılamaması gibi sorunlar dile getirildi. Ankara'nın tanıtımı için web portallarının oluşturulması ve akıllı uygulamaların sayısının artırılması gerektiği üzerinde de duruldu. Toplantıda, ulaşım, çevre ve altyapı konusundaki eksiklikler de ele alındı. Yurtdışından Ankara'ya direkt uçuşların artırılması, şehir içi ulaşım ağının çeşitlendirilip geliştirilmesi, otopark sorunun çözülmesi, kongre ve fuar alanlarının sayısının artırılması, yapımı devam eden tesislerin bir an önce tamamlanması başlıca görüşme konularını oluşturdu. Bildirgede, turizm eğitimi almış üniversite mezunlarının sektöre yönlendirilmesi için üniversitelerle işbirliği yapılması gerektiğine de dikkat çekildi. Sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için üniversitelerin bünyesinde sürekli eğitim merkezi kurulmasının Ankara'nın turizmine önemli bir katkı sağlayacağı belirtildi. Ortak Akıl Arama Toplantısı'nda, toplumun ilgisinin turizme çekilmesi, tarih ve kültür bilincinin oluşturulması için yapılması gerekenler de görüşüldü. Bunun için Ankara'nın tarihi ve turistik yerlerine geziler düzenlenmesi, dramalar, kısa metrajlı tanıtıcı film yarışmaları, yemek yarışmaları, gençlik kampları gibi ilgi çekici etkinlikler yapılması, opera, bale ve diğer sanat etkinliklerinin hedef kitleye duyurulması ve girişlerin indirimli ya da ücretsiz olması gerektiği belirtildi. Ankara'da kongre turizminin gelişmesi için kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, medya ve tur operatörleriyle işbirliği yapılması, çeşitli etkinlikler vasıtasıyla ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği de toplantıda ifade edildi. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kongre turizmi ile ilgili bir biriminin oluşturulması, kısa, orta ve uzun vadeli eylem planlarının yapılması ve kamunun kongre turizmine yönelik teşvikler vermesi gerektiği belirtildi. Bildiride, kongre turizminde Ankara'nın tercih edilmesi için yapılması gereken etkinlikler de sıralandı. Ankara'yı 12 ay boyunca cazibe merkezi haline getirebilecek, kişilerin şehri merak etmelerini sağlayacak sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bildiriye göre bu aktivitelerin Ankara'nın ilçelerinde, çevre illerde, tüm ülkede ve yurtdışında da tanıtılması, paket programlar düzenlenmesi, bilgiye ulaşımı kolaylaştıracak şehir portalının birkaç dilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Toplantıda, ATO bünyesinde kurulan Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'nun başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel paydaşların temsilcilerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği belirtildi. Bu vesileyle yerel işbirliğinin geliştirilerek, Ankara'ya getirilmesi hedeflenen büyük uluslararası organizasyonlar için ortak hareket edilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Kongre turizminin canlandırılması için şehirdeki kongre merkezi ve fuar alanlarının yetersizliğinin giderilmesi, konaklama tesislerinin yeterli kapasiteye ulaştırılması öncelikli hedef olarak belirlendi. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, Türkiye'ye ihracattan sonra en çok döviz kazandıran sektörün turizm olduğuna vurgu yaparak, turizm sektörünün başta gıda, yiyecekiçecek, ulaştırma ve inşaat olmak üzere 54 sektörü doğrudan etkilediğini belirtti. Kongre turizminin tüm dünyada önemli bir konuma geldiğine söyleyen Bezci, "Tüm dünyada kongre, iş ve toplantı amaçlı turizm hareketlerinde büyük bir artış yaşanıyor. Kongre turizmi, ulusal ve bölge ekonomilerine büyük katkı sağlıyor" dedi. Ankara'nın da kongre turizminden pay alması gerektiğini vurgulayan Bezci, şunları kaydetti: "Ankara sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, ulaşılabilirliği, altyapısı, konaklama tesislerinin ve hizmet kalitesinin yüksekliği, bilgi birikimi gibi nedenlerle her çeşit konferans, kongre, toplantı, sergi, fuar ve uluslararası büyük organizasyonları kolaylıkla organize edebilecek ve dünya çapında bir kongre merkezi olabilecek özellikte bir şehirdir." Toplantıda katılımcılar konuyla ilgili bilgi, tecrübe, eleştiri ve önerilerini paylaştılar. Ankara'da kongre turizmini ilgilendiren başlıca sorunların belirlenmesinden sonra, katılımcılar sorun alanları üzerinde çalışmak üzere komisyonlara ayrıldılar. Toplantının ikinci günü komisyonlar çalışmalarını ortak oturumda sundular. Sunumların ardından soru-cevap ve geribildirim seansı yapıldı. Toplantının sonunda katılımcılardan sonuç bildirgesine katkıda bulunmaları istendi ve gelen girdiler derlenerek Ortak Akıl Arama Toplantısı Sonuç Bildirgesi oluşturuldu. Yedigün Gazetesi