19 / 08 / 2022

Ankara'da şehir hastaneleri nedeniyle kapatılan hastaneler TBMM'de!

Ankara'da şehir hastaneleri nedeniyle kapatılan hastaneler TBMM'de!

Ankara'da açılan ve açılması planlanan şehir hastaneleri nedeniyle kapatılan hastaneler meclis gündemine taşındı. CHP'li Yeşil, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP  Ankara  Milletvekili Nihat Yeşil, Ankara'da açılan ve açılması planlanan şehir hastaneleri nedeniyle kapatılan hastanelere ilişkin soru önergesi hazırladı. Yeşil, sorusunun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Yeşil, ''Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzük’ün 96'nci ve 99'uncu Maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim'' diye konuştu.

Yeşil, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Yoksulluk, savaş, çatışma veya şiddet nedeniyle Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan nüfusun neredeyse yarısını kadın ve kız çocukları oluşturmaktadır. Kadınlar, göçmen ve mülteci olmanın beraberinde getirdiği yoksulluk, güvencesizlik, dil, din, ırk ayrımcılığının yanı sıra sağlık sorunları ile de baş etmek zorunda kalmaktadır. Göçmenlerin çoğu kayıt dışı yaşamak zorunda kaldığından, göçmen kadınların yaşadığı sağlık sorunları devlet hastaneleri tarafından çözülmediği için farklı yöntemlerle kendileri başa çıkmaya çalışmaktadırlar. Bunlardan en önemlisi hamile kadınların yaşadığı sorunlardır. Bir sağlık güvenceleri olmadığı için devlet hastaneleri ya kabul etmiyor ya da kabul etse de fahiş fiyatlar çıkardıkları için hastanede rehin kalma riski olan göçmen hamile kadınlar merpen altı kliniklere yönelmektedirler. Merpen altı klinikler hem doğum yapan kadın açısından hem de doğan bebek açısından çok ciddi komplikasyonlar ve hayati risk taşımaktadır. Hem hijyen yok hem de merpen altında çalışanlar kadın doğum uzmanı değil. Bu durumda merpen altı kliniklerde yapılan doğumların, yaşam hakkı ihlaline girdiğini ortaya koymaktadır. Resmi bir işlem yapamadıkları için bir doğum belgesine de sahip olamıyorlar doğum belgesi olmayınca aşı da olamıyor. Bu da yeni hastalıkların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Göçmen dayanışma derneği hamile olan ve sağlık sorunları yaşayan bazı göçmen kadınlara ulaşmış yaşadıklarını basınla paylaşmıştır. Basına yansıyan verilere göre hamile olan kadınlardan binlerce TL talep edildiği ve ödeme gücü olmayanların rehin olarak hastanelerde tutulduğu iddialar arasındadır. Göç idaresi verilerine göre ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon kayıtsız olmak üzere 5,5 milyon mülteci var. Mülteci kadınların doğum hakları için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Geçici koruma kanunu ve buna bağlı ikincil mevzuatın güncellenmesi gerekir. Kimlikli kimliksiz ayrımı yapılmaksızın güvenli doğuma erişim hakkı sağlanmalıdır.''

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in soruları:
1. Bakanlığınızın mülteci kadınların sağlık sorunlarına ilişkin nasıl bir uygulaması mevcuttur? Mültecilerin sağlık haklarından yararlanmasının önündeki engelleri kaldırmayı düşünüyor musunuz?

2. Mülteci hamile kadınların devlet sağlık kurumlarında doğum yaptıklarında talep edilen fahiş ücretlere ilişkin bir araştırma yaptınız mı? Bu ücretlendirmelerden haberdar 
misiniz?

3. Kimlikli ve ya kimliksiz her hamile kadının ücretsiz doğum yapma hakkına ilişkin bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz?

4. Merpen altı çalışan kliniklere ilişkin bir denetleme ağınız bulunmakta mıdır? Bu güne kadar merpen altı kliniklerde doğum yaparken kaç anne ve çocuk yaşamını yitirmiştir?

5. Göçmen kadınların merpen altı kliniklerde doğum yaparken yaşamlarını yitirmeleri ve ya çocuklarını kaybetmeleri yaşam hakkı ihlali değil midir?