22 / 09 / 2023

Antalya'da kapatılan belde belediyelerinin mal varlıkları TBMM'de!

Antalya'da kapatılan belde belediyelerinin mal varlıkları TBMM'de!

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Antalya'da kapatılan belde belediyelerinin mal varlıklarının değerlendirilmesine ilişkin soru önergesi hazırladı.Antalya da kapatılan belde belediyelerinin mal varlıkları TBMM de!


CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Antalya'da kapatılan belde belediyelerinin mal varlıklarının değerlendirilmesine ilişkin soru önergesi hazırladı. Akaydın sorularının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.


Akaydın önergesinde "Kamuoyunda Bütünşehir Yasası olarak bilinen 6360 sayılı Kanun, Türkiye'de belediye hizmetlerinin yürütülmesi konusunda birçok yeni uygulama getirdiği gibi, önceden iyi planlanamayan birçok konuda da sorun ve belirsizliklere zemin hazırlamıştır. Gerek Antalya gerek çevre illerden bu konuda tarafımıza birçok şirket iletilmekte, özellikle kapatılan belediyelerin mülklerinin devri ve amacına uygun kullanımı konusunda tartışmalar yaşandığı aktarılmaktadır." dedi.


Yeni düzenlemeler sonrasında en çok tartışmaya yol açan konulardan birisinin de kapatılan yerel yönetim birimlerine ait mülklerin devri ve kullanımı olduğunu dile getiren Akaydın "Kanuni düzenleme, devir ve paylaştırma komisyonlarının kurulması yoluyla devrin gerçekleştirilmesini öngörmüş olsa da, yasanın kabulünden itibaren devir işlemlerine ilişkin birçok anlaşmazlık yaşandığı da bilinmektedir. 


Adı geçen kanunun 3. maddesinin 4. fıkrasında "tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye veya köy tüzel kişiliklerine şartlı olarak bağışı yapılan taşınır ve taşınmazların devrinin yapıldığı kurum veya kuruluş, bu taşınır ve taşınmazların bağış amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamakla sorumludur." ifadesi yer almakta, fakat bu sorumluluğun denetiminin nasıl gerçekleştirileceği konusunda ayrıntılı hüküm bulunmamaktadır." diyerek 3 soru sordu.


Akaydın'ın soruları


1- Antalya ili sınırları içerisinde kapatılan belde belediyelerine ait devri yapılan ayrıntılı taşınmazlar hangileridir? Komisyonlar tarafından hangi taşınmazın hangi kuruma hangi tarihte devredildiğine dair ilçelere göre ayrılmış ayrıntılı bir liste bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise yasama çalışmalarımda yapacağım incelemeler için tarafıma iletilmesi mümkün müdür?


2- Kapatılan belediyelere ait taşınmazların amacına uygun kullanımını denetlemek için çalışma yapılmış mıdır? Yapılmış ise denetim sırasında amacına uygun kullanılmadığı ya da usulsüz olarak devredildiği belirlenen taşınmaz tespit edilmiş midir? Bu konuda bakanlığınız tarafından yürütülmekte olan bir idari soruşturma mevcut mudur?


3- Daha önce özellikle  İzmir  ilinde kapatılan belediyelere ait eğlence yerlerinin, yasanın belirttiği hükümleri ihlal ederek amacının aksi bir kullanım için Diyanet İşleri Başkanlığına devredildiğine ilişkin haberler basında yer almıştır. Taşınmazların devri hangi usullere göre belirlenmiş, taşınmazların devredileceği kurumlar nasıl seçilmiştir?
Geri Dön