Antalya'nın Kaş ilçesindeki kaçak yapılaşma meclis gündeminde!

Antalya'nın Kaş ilçesindeki kaçak yapılaşma meclis gündeminde!CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya'nın Kaş ilçesindeki kaçak yapılaşmayı meclis gündemine taşıdı. Çetin Osman Budak, konuya ilişkin soru önergesi verdi. 


Antalya'nın Kaş ilçesindeki kaçak yapılaşma meclis gündemine taşındı. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, konuya ilişkin soru önergesi verdi. 

CHP'li Çetin Osman Budak, sorularının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum tarafından yanıtlanmasını talep etti. CHP'li Budak, "Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması için gereğini arz ederim" dedi. Budak, konuşmasına şu şekilde devam etti: 

"Kaş'taki kaçak yapılaşmaya yönelik soru önergemize verdiğiniz 26 Ağustos 2021 tarihli yanıtta, aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır: 

"Antalya İli Kaş İlçesi sınırları içindeki Doğal sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yapılan izinsiz kaçak yapılar hakkında, Bakanlığımız tarafından, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze bildirilen 915 adet kaçak yapı tespiti bulunmakta olup, bu yapılardan 674 adedi Özel Çevre Koruma Bölgelerinde, 241 adedi doğal sit alanlarında kalmaktadır. 

Kaş Belediye Başkanlığı tarafından Bakanlığımıza yazılan cevabi yazıda; Kaş İlçesi sınırları içerisinde son beş yıl içerisinde 2007 adet kaçak yapı tespit edildiği, yapılar hakkında yapı tatil zaptı düzenlenerek durdurulduğu, adli makamlara suç duyurusunda bulunulduğu ve yıkım kararı alındığı belirtilmiştir. Kaş ilçesi sınırları içerisinde toplam 9769 Yapı Kayıt belgesi düzenlenmiş, söz konusu belgelerin 703 adedi iptal edilmiş, 9066 adeti aktif haldedir." 

Ayrıca 2020 yılında İmar Kanunu'nun 32. Maddesinde yapılan değişiklikle, “Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen iki ay içinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir” ibaresi eklenmiştir."

Antalya

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın konuya ilişkin soruları şu şekilde: 

1- Kaş ilçesinde Bakanlık tarafından tespit edilen 915 ve Kaş Belediyesi tarafından tespit edilen 2007 kaçak yapıdan kaç tanesinin yıkım kararı uygulanmıştır?

2- Kaş ilçesi içerisinde bulunan toplam bina sayısı kaçtır? 

3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İmar Kanunu'nun 32. maddesinde yapılan değişiklikle aldığı yıkım yapma ve yaptırma yetkisi kapsamında, kaç binanın yıkım işlemi yapılmış ya da yaptırılmıştır? 

4- 15 Haziran 2019 tarihinde başvurusu sona eren İmar Affi kapsamında Kaş ilçesinde yapı kayıt belgesi almış olan 9 bin 66 binanın denetimi neden hala yapılmamıştır? 

5- İmar Affi kapsamında Türkiye genelinde verilen Yapı Kayıt Belgelerinin kaçı denetlenmiştir? Bu denetimler sonrası kaç yapı kayıt belgesi onanmış ya da iptal edilmiştir? Türkiye genelinde İmar Affi kapsamında ne kadar gelir tahsil edilmiştir? 

6- İmar Affi kapsamında Kaş ilçesinde ne kadar gelir elde edilmiştir? 

Pınar Demircan/Emlakkulisi.com