Apartman kuralları!

Apartman kuralları!

Apartman gibi birden fazla bağımsız bölümü içinde barındıran yapılarda, tüm apartman sakinlerinin refahı ve huzuru için belli kurallara uymaları gerekiyor. İşte apartman sakinlerinin uyması gereken apartman kuralları...


Apartman kuralları!

Apartman gibi birden fazla bağımsız bölümlere yer verilen yerleşim alanlarında, tüm sakinlerin birbirlerine karşı bazı sorumlulukları bulunuyor. Bu sorumluluklar, "Apartman kuralları" adı altında düzenlenebiliyor.


Apartmanda uyulması gereken kurallar, Kat Malikleri Kurulu toplantılarında belirlenebiliyor; kat malikleri; tüm apartman sakinlerine apartman kuralları maddeleri ni bildirilmesi ve uygulamaya koyması için apartman yöneticisine yetki verilebiliyor.


Örneğin, belirlenen apartman kuralları yönetmeliğine göre apartman tadilat saatleri belirlenebiliyor. Belirlenen saatlerden dışında tadilat yapanlara yine belirlenen bir cezai işlem uygulanabiliyor.


Apartman aidatına ilişkin hususlar da yine apartman kuralları kapsamında düzenlenebiliyor. Apartman için harcanan giderler, apartmanın gelirleri belirlenerek apartman sakinlerinden belli bir oranda aidat toplanıyor.


IV - Kararlar:

Madde 32 – Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir.


Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.


Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.


Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.

Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.


Apartman kuralları listesi

Öncelikle Apartman kapısının güvenlik açısından kapalı tutulması.

Çöp toplama saatlerinin haricinde daire kapılarının önlerine çöp bırakılmaması.

Apartmanda Daire kapılarının önlerine ayakkabı,ayakkabılık, terlik gibi özel eşyaların bırakılmaması.

Önemli hususlardan biriside yüksek sesle müzik ve televizyon çalınmaması ve komşuları rahatsız edecek derecede gürültü yapılmaması.

Blok çevresine, asansörlere, merpen sahanlıklarına ve diğer ortak alanlara çöp atılmaması.

Balkon ve pencerelerden temizlik günü harici silkeleme işlemi yapılmaması. 

Apartman kapsamında kullanılan ortak alanlara özel eşya bırakılmaması. 

Çocuklarımızın çevreye zarar verecek davranışları noktasında uyarılması ve apartman içinde ve apartman önünde oynamasına müsaade edilmemesi.Apartman tadilat saatleri!
Apartman yönetimi yönetmeliği!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com