16 / 08 / 2022

Apartman toplantısında yapılması gerekenler!

Apartman toplantısında yapılması gerekenler!

Apartman toplantısı yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanıyor. Peki, apartman toplantısında yapılması gerekenler nelerdir?Apartman toplantısında yapılması gerekenler!

Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanıyor. 


Kat malikleri toplantısının, sığınak, otel lobi, toplantı salonları, bahçe ve çayhane gibi bağımsız bir yerde yapılması gerekiyor. 


Aksi takdirde ana gayrimenkulün içerisinde bir "bağımsız bölüm"de yani herhangi bir dairede yapılması halinde, bu durum anlaşmazlıklar yaratabiliyor. Bu anlaşmazlığa örnek olarak: Toplantı yerinin apartmanda bir daire olarak belirlenmesi halinde, aralarında bir husumet bulunan kat maliki, toplantıya gitmeme nedenini öne sürerek, Kat Malikleri kurulundaki temsil hakkının elinden alındığını iddia edebiliyor. Bu şekilde yapılan iddia sonucunda, toplantının usul yönünden geçerli olmadığı kanaatine varılabiliyor.


Apartman toplantısında yapılması gerekenler:

Apartman toplantısında, apartmanın gündemini oluşturan konularda kararlar alınıyor. Örneğin apartmanın güvenliği, temizliği, onarımı gibi hususlar kat maliklerinin oyları ile karar bağlanıyor.


Alınan kararlar, toplantıya katılan malikler, oylamanın nasıl yapıldığı ve kaç oyla hangi kararın alınıp alınmadığı apartman kurul defterine not ediliyor.


Kanunen yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırası ile yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecbur oluyor.


Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir. Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen yöneticiye 33 üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.


Apartman toplantısı duyurusu örneği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com