Apartman yönetim talimatı!

Apartman yönetim talimatı!

Apartman yönetimi, apartman sakinlerinin huzur ve sükun içinde yaşamaları için apartman yönetim talimatı hazırlayabilir. Bu talimatta uyulması gereken kurallara ve kurallara uyulmaması durumunda verilecek cezalara yer verilir...


Apartman yönetim talimatı!

Apartman talimatnamesi, her kat maliki, kiracı veya kullanıcı için maksimum yaşam alanının garantisi olma niteliği taşıyor. Komşuluk haklarını ihlal etmemek ve kendi haklarının da ihlal edilmemesi için tim apartma sakinlerinin; yönetim tarafından hazırlanan apartman talimatına uyması gerekiyor.


Aşağıda apartman yönetim talimatı örneği yer alıyor. Siz de kendi apartmanınız için aşağıdaki gibi kurallar belirleyerek apartman yönetim talimatı hazırlayabilirsiniz.


1- Kat Maliki; binanın dış duvarlarında, çatısında, cephesinde ve pencerelerinde bakım ve temizlik yapan işçilere iş süresince iskele kurabilmesi için balkonunu veya terasını kullanması için izin vermek zorundadır.


2- Balkondan veya diğer müşterek yerlerden halı vb. şeyler silkelemek yasaktır. Silkelemek zorunluluğu olursa PAZAR ve PAZARTESİ günleri; ARKA BALKONDAN ve belirtilen saatler arasında, SİLKELEME yapılacaktır. Bunun dışında silkeleme yapılmayacaktır. 


3- Bireysel hassasiyet gösterilmesi.

a) Kat Maliki veya kiracılar müştereken veya bireysel olarak, ortak yerlerin kirletilmemesini ve zarar görmemesini sağlamak zorundadırlar. Bu apartmanın dışı için de geçerlidir. Bu nedenle merpen boşluklarına: Bisiklet, Çocuk arabası, Ayakkabı, Sandık, Çöp vb. malzeme konulmayacak ve bu tür malzemeler daire içlerinde muhafaza edilecektir.

b) Posta kutusunda bulunan gazete, reklâm ve broşürlerin merpenlere veya sahanlıklara atılması yasaktır. Gazete aboneleri gazetelerin, kendi posta kutularına konulmasını sağlayacaklardır.

c) Çöpler ve organik atıklar Çöp Konteynerine konulacak ve bina ön cephesine hiçbir amaçla ve yönetimin izni olmadan hiçbir malzeme bırakılmayacaktır.


4- Ortak kullanım alanlarında(Baca, dış cephe duvarı, balkon, teras, çatı vs.) kat maliki veya kiracı tarafından, Yönetim Kurulu kararı olmadan; tamirat, değişiklik vb. bir uygulama yapılamaz.


5- Bina girişini kapatacak şekilde; otomobil, motosiklet vb. araç park edilmesi yasaktır.


6- Müşterek yerlerde veya bina içinde; sigara içmek (merpen, ana giriş, merpen ve sahanlıklarda ve asansör içinde) yasaktır. Balkon ve Pencere ile şahsi daire içlerinde içilen sigara külü dışarıya silkelenmeyecek, sigara külleri; içinde su bulunan veya kapanabilen otomatik küllüklerde toplanacaktır.


7- Pencere camlarını, pencere ve balkon mermerlerini su ile yıkamak yasaktır. Pencere camları ve mermerler ıslak ve nemli bez veya benzer bir malzeme ile silinecektir ve alt katlara su damlamaması için gereken önlemler alınacaktır.


8- Yönetimden izin alınması halinde balkonlarda; Güneşlik, panjur ve parmaklık montajına, renk ve montaj şekli kurallara uygun olursa izin verilir. İsim levhası, reklâm, işaret levhası vb. şeyleri monte etmek yasaktır. Balkonlara; komşulara rahatsızlık vermemek koşuluyla, küçük bitki saksılarını yerleştirmek serbesttir.


9- Yönetim tarafından müsaade edilmedikçe mülk; ofis ya da işyeri olarak kullanılamaz.


10- Her kat maliki veya kiracısı bina içindeki ve dışarısındaki sessizliği muhafaza etmelidir,

a) Saat 22.00–08.00 saatleri arasında matkapla, çekiç ile çalışmak, yüksek sesle müzik dinlemek, çok gürültülü çalışan makinaları çalıştırmak veya sesli başka aktivitelerde bulunmak, ses çıkaran sert tabanlı terlik ve ayakkabı ile yürümek yasaktır.

b) Bina çevresi, çocuk parkı ve genel dış mekânlar İLE DAİRE İÇLERİNDE rahatsız edici gürültü yapmak, ses çıkarmak, BAĞIRMAK ve NARA ATMAK yasaktır.

c) Başkalarına sıkıntı vermemek ve çöp oluşumunu engellemek için dış duvarlarda, pencere küpeştelerinde, oluklarda vb. yerlerde kuş yemlemek yasaktır. Ayrıca kuş ve diğer hayvanlara yem atılması da yasaktır. Daire içlerinde, teras ve balkonlarda; Güvercin, Tavuk, Keklik gibi büyük bedenli KUŞ BESLEMEK yasaktır.

d) Balkon ve diğer duvarlarda anten (örneğin uydu anteni) monte etmek yasaktır.


11- Teknik ekipmanların bulunduğu (elektrik odaları, kalorifer kazanları, Asansör odası, vb.) bölümlere ve çatıya sadece yetkili kişiler girebilirler. Bu yerlere kişisel malzemeler konulamaz. Buralar boş ve temiz bulundurulur.


12- Kat Maliki veya kiracılar apartmanın içinde ve çevresindeki güvenliğin, kişilerin ve eşyaların korunmasının kendilerinin ortak sorumluluğu olduğunu bilmek zorundadırlar. Bu sebepten dolayı;

a) İstenmeyen kişileri uyarmak

b) İstenmeyen veya tehlikeli durumlarda ilgilileri uyarmak

c) Tüm ortak giriş kapılarının kapalı olduğunu kontrol etmek

d) Yabancıların içeri girmesine izin vermemek (bu aynı zamanda dış kapının ilk çalışından sonra çalanın kim olduğu bilinmeden açılmaması anlamına da gelir)

e) Seyyar satıcıların ve yardım toplayanların içeri girmesine izin vermemek

f) Müşterek yerlerde ve eşyalarda oluşan hasarları yöneticiye bildirmek zorundadırlar.


13- Hayvan sahipleri, hayvanların yol açtığı sıkıntılardan sorumludurlar. Köpekler müşterek alanlarda tasma ile dolaştırılmalıdırlar. Saldırgan köpeklere ağızlık takılmalıdır.


14- Merpenler ve sahanlıklar acil bir durumda direk geçişi engelleyecek nesnelerden arındırılmış olmalıdırlar. Bu nedenle buralara ayakkabı dahil hiçbir kişisel malzeme konmayacaktır.


15- Merpen ve sahanlığı gibi ortak kullanım alanlarında yönetim kurulunun izni olmadan bu yerlere tablo, saksı, sandık, bitki veya diğer dekorasyon malzemeleri yerleştirmek yasaktır.


16- Daire içinde yapılacak tadilatlar ancak;

a) Değişiklikler ortak kullanım alanları ve binayı etkilemedikçe,

b) Gerekli izinler belediye veya diğer resmi kurumlardan alındıktan sonra yapılabilir. Yapılacak değişikliklerin izin gerektirip gerektirmediği yönetim kurulu toplantısında kararlaştırılır. Yönetim Kurulunun izni olmadan daire içlerinde bile değişiklik yapılamaz. Bu tadilat masrafları kat malikine aittir.


17- Kat malikleri veya kiracılar, bütçe döneminde belirlendiği şekliyle aidatlarını her ayın 15 inden önce Bina Yöneticisine, bizzat, elden ve NAKİT olarak ÖDEMEKLE sorumludurlar.Aidat miktarı …… Tl. dir.


18- Ödemenin gecikmesi halinde, yönetim kurulu hakkın talebi için gerekli önlemleri alır. Bu konu ile ilgili ortaya çıkacak tüm masraflar kat maliki veya kiracılardan tahsil edilir


19- Daireyi kiraya vermek yönetim kurulunun yetkisi dışındadır. Kat malikleri, kiracı veya kullanıcının yol açtığı hasarlardan sorumludur. Kiracılar da apartman talimatnamesine uymak zorundadırlar. Yönetim kurulu kiracının çok ciddi ölçüde yanlış tavırlarına karşı kiracının mülkü kullanımını reddedebilir ve apartmandan çıkarılmasını talep edebilir.


20- Kat Maliki veya kiracılar tarafından, müşterek alanlarda meydana getirilecek hasar ve arızalardan sebep olan kişi sorumludur.


21- Her türlü şikâyet ve öneriler (personel, diğer kat malikleri v.s) yazılı olarak yönetime yapılacaktır.


22- Yönetim Kurulunun Toplanma Kararı üye sayısının çoğunluğuyla alınır.


23- Binamızın temizlik günleri PAZARTESİ ve PERŞEMBE günleridir. Bu nedenle TEK NUMARALI daireler PAZARTESİ günleri; ÇİFT NUMARALI daireler PERŞEMBE günleri daire kapısı önüne 3 L. lik kaplarda SU koyacaklardır. Kiracı ve kat malikleri merpen sahanlığını; temizlik ve diğer çalışmaları engellemeyecek şekilde boş ve uygun şekilde bulundurmalıdır


24- Çöpler her gün saat 19:00–20:00 saatleri arasında toplanılmakta olup, bu saatten önce çöplerin sokağımızda mevcut iki adet Çöp Konteynerine konması gerekmektedir. Hiçbir amaçla ve gerekçeyle bina ve daire kapıları önüne çöp konmayacaktır.Apartman kuralları!
Apartman yönetimi yönetmeliği!