Apartmanda ortak yerler!

Apartmanda ortak yerler!

Apartmanda hangi alanlar ortak yerler kapsamına giriyor? Kat Mülkiyeti Kanununa göre, apartmanda temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ortak yerler kapsamına giriyor...Apartmanda ortak yerler!

Kat Mülkiyeti Kanunu esaslarına göre bir yapıda "ortak alan" olabilmesi için yapıda bağımsız bölümlerin yer alması ve bağımsız bölümlerin faydalanabileceği ortak yerlerin olması gerekiyor.

Apartmanda hangi alanların ortak yerler kapsamında sayıldığı söz konusu Kanununda sıralanıyor. Kanuna göre, apartmanda bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merpenleri; temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar gibi alanlar ortak kullanım alanı olarak tanımlanıyor.


IV - Ortak yerler:

Madde 4 – Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.


a) Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar,bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merpenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar, 


b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,


c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merpenleri.


Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.Ortak yerler ne demektir?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com