25 / 06 / 2022

Arnavutköy'de 32.5 milyon TL'ye icradan satılık fabrika ve arsası!

Arnavutköy'de 32.5 milyon TL'ye icradan satılık fabrika ve arsası!

Gaziosmanpaşa 3. İcra Dairesi, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi'nde bulunan fabrika ve arsası 32 milyon 517 bin 886 TL'ye satılıyor. Gayrimenkullerin ihalesi 24 Aralık 2020 günü gerçekleşecek.Gaziosmanpaşa 3. İcra Dairesi, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi'nde bulunan fabrika ve arsası icradan satılıyor. Gayrimenkulün satış bedeli 32 milyon 517 bin 886 TL olarak belirlendi. 

T.C.GAZİOSMANPAŞA 3. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 264 ada, 8 parsel (Eski 144 ada, 7 parsel) sayılı, "40 yıl süre ile 16. Cilt 1577. Sayfadaki 144 ada 7 parsel üzerindeki üst (inşaat) hakkı

Kıymeti : 18.011.986,50 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4/L Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 24/12/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 18/01/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Gazosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Küçükköy/GOP/İstanbul

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mah. 264 ada 8 parsel sayılı 10.923,62m2 yüzölçümlü iki katlı betonarme bina ve arsası nitelikli taşınmazda borçlunun 841758/1092362 hissesi
Kıymeti : 12.626.370,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4/L Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 24/12/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 18/01/2021 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Küçükköy/GOP/İstanbul

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mah. 264 ada 8 parsel sayılı 10.923,62m2 yüzölçümlü iki katlı betonarme bina ve arsası nitelikli taşınmazda borçlunun 125302/1092362 hissesi
Kıymeti : 1.879.530,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4/L. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 24/12/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 18/01/2021 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Küçükköy/GOP/İstanbul
 
1,2,3 nolu TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ: 06/07/2020 tarihli inşaat mühendisi bilirkişi raporuna göre 264 ada 8 parselin tamamının 10.923,62 metrekare olduğu, Hadımköy merkezinden uzak, yeni gelişmekte olan Ömerli Sanayi alınında olduğu, Arpaçay Sokak No; 2 adresinde bulunduğu parsel etrafının bahçe duvarı ile çevrilmiş halde, saha betonları mevcut olduğu, bahçe giriş kapısı sürgülü, girişte kontrol bekçi güvenlik binası olup parsel üzerinde iki kattan ibaret fabrika binası bulunduğu, binanın alt katının imalathane, üst katının depo olarak kullandığı, köşe tarafında fabrika ofis bölümlerinin bulunduğu, keşif esnasında binayı gösteren kapıda güvenlik görevlilerinin binada faaliyetin olmadığının beyan ettikleri, fabrika binasının elektrik, su tesisatlarının mevcut olduğu, sıvalı badanalı, pencereleri pvc doğramalı, iç doğramaları ahşap, üzeri çelik konstrüksüyon çatılı olduğu, ofis bölümleri farklı katlı olup ıslak zeminler seramik kaplamalı olduğu, tüm binanın toplam inşaat alanının yaklaşık 12.000 metrekare olduğu anlaşılmıştır.

1,2,3 NOLU TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU: Arnavutköy BelediyeBaşkanlığının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2015 tarih ve 4254/297881 GD:11009 sayılı yazılarına göre; Arnavutköy İlçesi, Ömerli Köyü, Eski 144 ada 7 parsel ) Yeni 264 ada 8 parselin, 08/05/2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Hadımköy2. Etap Sanayi Bölgesi İmar Planında TAKS:0,60 ve KAKS: 1,50 max 3 kat H: Serbest Sanayi Alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir.

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1204 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/10/2020