16 / 08 / 2022

Arnavutköy'de 9.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Arnavutköy'de 9.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi, Arnavutköy'de bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsnın satış bedeli 9 milyon 282 bin 543 TL olarak belirlendi.Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi, Arnavutköy'de bulunan arsayı 9 milyon 282 bin 543 TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 28 Ağustos 2020 günü gerçekleşecek.

T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İl, Arnavutköy İlçe, - Ada, 603 Parsel, HACIMAŞLI Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmaz. İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Hacımaşlı Köyü, 603 Parsel sayılı 23.709,00 metrekare büyüklüğündeki tarla vasıflı taşınmazdır. taşınmazın (İdari adresi) Hacımaşlı Mahallesi, Hacımaşlı-Arnavutköy Caddesi No:48/2 Arnavutköy/İstanbul adresinde bulunan taşınmazdır.Taşınmazın, geometrik derinlikli olarak dikdörtgen yakın, topografik olarak eğim satıhlı taşınmazın civarında ormanlık alanı bulunduğu ve kamu hizmetlerinden faydalanacak konumdadır. Taşınmazın beyan hanesinde ''2/B alanında kalmakta taşınmazın 697 metrekarelik kısmı orman tehdit alanında kalmakta olduğu, taşınmaz malın 10436 m2 lik kısmı ve 11910,75 m2 lik kısmı 6831 SY 2/B maddesi uyarınca hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan sahada kalmıştır denildiği ve maliye hazinesi lehtar olduğu, beyanı geçmektedir''ihale katılımcılarının bu hususu görmüş okumuş ve kabul etmiş sayılır. (Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda; " Kıymet taktirine konu taşınmazın tamamı 23.709,00 metrekare alan üzerine yaklaşık 138 metrekare alanlı betonarme yapı ile yaklaşık 2.700 metrekare alanlı ahır kullanımına uygun olarak tesis edilmiş tek katlı plan ve projesiz basit tarzda inaa edilmiş yapıların bulunduğu yapıların büyükbaş ağılı, hayvan kesim bölümü, süt ve peynir imalathane olarak kullanılan yapı, yemekhane, işci odaları olduğu, ayrıca üzeri açık biriket bölmelerin ahır olarak kullanıldığıve büyük küçük baş hayvanların bakıma uygun ve kullanım amacına tesis edildiği" bildirilmiştir.İİK'nun 114 ve 126. maddesi gereğince taşınmazın belirleyici özellikleri ilana derc edilmiştir.

İmar Durumu : İnşaat tarzı parselin, '1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı bulunmadığı
Kıymeti : 9.282.543,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 28/08/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 28/09/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Yeni Mah. 542. sok. No:1 Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu, Küçükköy Gaziosmanpaşa/İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1802 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/06/2020