Arsa satışındaki noter hatasında tazminat istenebilir mi?

Arsa satışındaki noter hatasında tazminat istenebilir mi?

Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında noter hatasında yapılabilecekleri kaleme aldı. İşte İmal'in o yazısı...


Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında noter hatasında yapılabilecekleri kaleme aldı. İşte İmal'in o yazısı...

Noter hatasında tazminat istenebilir

Dolandırıcılar, sahte tapularla bana arsa sattı. Noterden gidip satış sözleşmesi de yaptık. Bu durumda benim hatalarım mutlaka vardır. Ancak noterin de hatası yok mu?

Arsa satışındaki noter hatasında tazminat istenebilir mi?

Noterler Kanunu 1. Madde "Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar" şeklindedir. Noterlerin görevi hukuki güvenliği sağlamak olduğundan, yaptığı işlemlerden zarar görenlere karşı da kusursuz sorumluluğu vardır. Noterlerin yapmadığı, eksik yaptığı veya hatalı yaptığı işlemlere karşı Noterlik Kanunu 162/1. Madde gereğince tazminat davası açılabilir. Sizin olayınızda da noterin sorumluluğuna gidebilmek için noterin eksik yaptığı, hatalı yaptığı veya yapmadığı bir görevi olup olmadığına bakmak gerekir. Noter, satış vaadi sözleşmesi yapılırken sizin adınıza tapu kaydını incelemekle görevli değildir. Fakat noter huzurunda yapılan işlemlerde sunulan belgelerin sahte olup olmadığı veya noterce yapılan işlemin eksik veya hatalı olup olmadığı hususları incelenmeli ve bir ihmal var ise bu durumda noterin sorumluluğuna gidilmelidir.
 

Noterde yapılmayan gayrimenkul satışı geçerli mi?