Arsa tapu harcı oranı hesaplama 2016!

Arsa tapu harcı oranı hesaplama 2016!

Arsalar da dahil taşınmaz malların tapu devir işlemleri bağlı oldukları tapu dairesinde yapılıyor. Peki, arsa tapu harcı oranı ne kadar? Harç nasıl hesaplanır?


Arsalar da dahil taşınmaz malların tapu devir işlemleri bağlı oldukları tapu dairesinde yapılıyor. Devir işlemi için bazı belgelerin temin edilerek tapu memuruna teslim edilmesi ve tapu harç bedelinin de ödenmesi gerekiyor.


Devir esnasında eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda süreç uzayabiliyor. Herşeyin tam olması durumunda ise tapu harcı ödemesi yapılarak devir gerçekleşmiş oluyor. 


Peki, arsa tapu harcı oranı nedir? Arsa tapu harcı oranı nasıl hesaplanır?


Arsa tapu harcı oranı 2016

Arsa satışı için hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı harç ödüyor. Tapu harcı oranı 2016 yılı için binde 20 olup;  Buna göre satışı yapılacak arsanın değeri 50 bin TL ise; alıcı bin TL satıcı bin TL olmak üzere toplamda 2 bin TL harç ödemesi yapılıyor.


Devir için gerekli olan belgeler:

1. Satıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

- Tapu aslı veya fotokopisi

- 1 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

 

2. Alıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

- 2 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- T.C. Kimlik Numarası

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)


Tarımsal arazilerin harç muafiyeti ne zaman bitiyor?


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com