Arsaya konteyner koymak için izin alınır mı?

Arsaya konteyner koymak için izin alınır mı?

Arsa sahipleri, arsalarında bir müteahhit ile anlaşarak yapı inşa edebildiği gibi, geçici müteahhitlik belgesi ile kendisi de inşaat yapabiliyor. Peki, arsaya konteyner koymak için izin alınır mı? Konteyner nasıl koyulur?


Arsaya konteyner koymak için izin alınır mı?

Arsa sahipleri, arsaları üzerinde bir müteahhit ile anlaşarak yapı inşa edebildiği gibi, geçici müteahhitlik belgesi ile kendisi de inşaat yapabiliyor.


İmar Kanunu gereğince yapı inşaatları için öncelikle belediyeden mimari projeye ruhsat alınıyor. Ruhsat süresinde inşaatına başlanan ve bitiriken yapıya iskan izni alındıktan sonra yapı yasal olarak kullanılabiliyor. Peki, arsaya konteyner koymak için izin alınır mı?


Konteyner cinsi yapılar, müteharrik olsa da İmar Kanununun yapı tanımına uyuyor. Bu nedenle arsaya koynerter koymak için de ruhsatın alınması gerekiyor.


Arsaya konteyner koymak için ilgili belediyeye bir dilekçe ve diğer gerekli belgeler ile müracaat edilebiliyor. Ruhsat için istenen belgeler şu şekilde:


1. Ruhsat başvuru dilekçesi.

2. Tapu.

3. İmar durumu (Belediyeden alınacak).

4. Aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü'nden alınacak).

5. Mimari proje (Oda onaylı).

6. Mimarlar Odası'ndan sicil belgesi.

7. Betonerme statik proje (Oda onaylı).

8. İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi.

9. Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı).

10. Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi.

11. Sıhhi tesisat projesi (oda onaylı).

12. Makine Mühendisi Oda sicil belgesi.

13. Zemin etüd raporu.

14. Harita uygulama sorumlusu ve evrakları.

15. Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler. Müteahhitli inşaat sahibi ya da inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üstlenecek.

16. Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri.

17. Yapıya ilişkin bilgi formu.

18. Yapı denetim şirketi ücretinin %20'lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu.

19. Şantiye şefi sözleşmesi.


Arsa inşaat alanı hesaplama programı!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com