Asansörleriniz güvenli mi?

Asansörleriniz güvenli mi? Asansörleriniz güvenli mi?

Profesyonel Site Yöneticisi Zeynal Fırat, Türkiye'nin ilk ve tek emlak haberleri sitesi Emlakkulisi.com okurları için "asansör" konusunu kaleme aldı..Asansörler günlük hayatımızda her zaman karşımıza çıkan araçlardan biridir. Ve bu asansörlerin de insan sağlığına, can ve mal güvenliğine zarar vermeden kullanılabilmesi için asansörlerin bulundukları binaların yöneticileri tarafından güvenli şekilde işletilmesinin sağlanması amacı ile aylık bakımları ile, yıllık kontrollerinin yönetmeliğe uygun şekilde yaptırılmasının sağlanması zorunludur. İş sağlığı ve güvenliği kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 6645 sayılı kanunun 82. Maddesine göre 


MADDE 82 – 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“L) Ana gayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi.”


“Bu Kanunun 34’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan ana gayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur.”


Bu eklenen fıkraya göre yönetici asansörün güvenli kullanılmasında esas sorumludur. Yönetici yoksa (Yöneticinin olmadığı binaların sayısı çok az) tüm kat malikleri müştereken sorumludur. Peki bu asansörlerin mevzuata uygun olup olmadığını kimler kontrol eder. Aslında bu konu ile ilgili büyük bir savaş yaşanıyor ve bu savaşta yedi unsur arasında geçiyor. 


Birinci unsur, Yönetici kendisine verilen sorumluluğu yerine getirememesinden ötürü yaşanan asansör kazaları, son yıllarda bu kazaların çoğalması ve çoğunun ölümle sonuçlanmasından dolayı çıkarılan yönetmelikler ve genelgeler ile savaşın başlamasına sebep olmuşlardır. 


İkinci unsur, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:
ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB)

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Sayı: 30968416-010.99/1214
Konu: Diğer Mevzuat İşleri


      Asansörlere yönelik iki temel denetim ve kontrol mekanizması bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyeti olup, diğeri ise ilgili belediye ve il özel idareleri tarafından yapılan veya yaptırılan yıllık periyodik kontrol faaliyetidir.


Bu yönetmelik ve genelge ile savaşı başlatan taraf olmuştur. 
Üçüncü unsur, Türk standartları enstitüsü, savaşın büyümesine sebep olan taraftır. Nedeni ise standartlara uygun olmayan asansörlerin fazlalığı. 


Dördüncü unsur, belediye ve il özel idareleri bu savaşı engelleyecek taraflardır belediye kanunun 5393 15. Madde S bendine göre. 


(Ek: 4/4/2015-6645/84 Md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.


6645 sayılı Kanunun 83’üncü maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
   "h) Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. "


Beşinci unsur makine mühendisleri odası bu savaşta arabulucu taraf olarak görülüyor. Asansörleri uygun hale getirilmesi ve güvenli çalışmasını sağlaması için taraflar arasında bilirkişi durumundadırlar. 


Altıncı unsur, asansör firmaları savaşın ikmal bakım kısmında olan taraf yani kurdukları ya da bakımlarını yaptırdıkları asansörlerin mevzuata uygunluğu neticesinde hizmet verdikleri tarafın galibiyetine veya yenilgisine sebep olabilir. 


Yedinci unsur, bu asansörleri kullananlar, savaşın neferleri yani asıl zarar gören taraf yaşanan asansör kazaları neticesinde can güvenliği her an tehlikede olan ve bu asansörlerin bakım onarım ve mevzuata uygun olması için bulundukları binalardaki asansör için ödedikleri yüksek bedeller yüzünden maddi yönden de zarar gören taraftır. Sonuç olarak her yönetici kendi binasındaki asansörlerin güvenliğini sağlamak için gerekli hamleleri yaparak tüm bu savaşın yaşanmasını engeller. 

 

İkinci el konut satışları neden yavaş?