Atakule GYO'dan Atakule AVM açıklaması!

Atakule GYO'dan Atakule AVM açıklaması!Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 9 Ekim 2018 ve 7 Kasım 2018 tarihli basın duyuruları hakkında açıklama yaptı.


Atakule GYO tarafından 9 Ekim 2018 ve 7 Kasım 2018 tarihlerinde KAP'ta yapılan duyurularda ve aynı günlerde İstanbul ve Ankara'da düzenlenen basın toplantılarında Atakule AVM'nin 300 milyon TL yatırımla yeniden inşa edildiği ve bu tutarın öz kaynaklardan karşılandığı ifade edilmişti. Bu hususta kamuoyu nezdinde tereddüde mahal vermemek adına, Atakule GYO açıklama yaptı. İşte o açıklama;

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan duyurularda ve basın toplantılarında ifade edilen 300 milyon TL tutarındaki yatırım bedeline, Atakule AVM'nin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 29 Aralık 2017 tarih 2017REVB345 sayılı raporda 92 milyon 537 bin 500 TL olarak belirlenen arsa değeri ve 30 Kasım 2018 tarihi itibariyle yatırımdan kaynaklanan devreden 28 milyon 686 bin 168,82 TL tutarındaki KDV de dahildir. 

Atakule AVM'nin yatırım maliyetinin öz kaynaklardan karşılandığı ifadesi ile, son dönemde giderek yükselen kredi faizleri karşısında, Atakule AVM yatırımının Atakule GYO'nun herhangi bir faiz yükü altına sokulmaksızın tamamen hakim hissedarı tarafından sağlanan faizsiz borç ile tamamlandığı hususuna dikkat çekilmektedir. Hakim hissedarından alınan borç tutarının, sermaye artırımı yolu ile sermayeye ilave edilmesi planlandığından, öz kaynak olarak değerlendirilmiştir.

Atakule GYO'nun KAP açıklaması: 
Şirketimiz tarafından 09.10.2018 ve 07.11.2018 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan duyurularda ve aynı günlerde İstanbul ve Ankara'da düzenlenen basın toplantılarında Atakule AVM'nin 300 milyon TL yatırımla yeniden inşa edildiği ve bu tutarın öz kaynaklardan karşılandığı ifade edilmiştir. Bu hususta kamuoyu nezdinde tereddüde mahal vermemek adına, aşağıda yer alan açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan duyurularda ve basın toplantılarında ifade edilen 300 milyon TL tutarındaki yatırım bedeline, Atakule AVM'nin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 29.12.2017 tarih 2017REVB345 sayılı raporda 92.537.500 TL olarak belirlenen arsa değeri ve 30.11.2018 tarihi itibariyle yatırımdan kaynaklanan devreden 28.686.168,82 TL tutarındaki KDV de dahildir.

Atakule AVM'nin yatırım maliyetinin öz kaynaklardan karşılandığı ifadesi ile, son dönemde giderek yükselen kredi faizleri karşısında, Atakule AVM yatırımının Şirketimiz herhangi bir faiz yükü altına sokulmaksızın tamamen hakim hissedarımız tarafından sağlanan faizsiz borç ile tamamlandığı hususuna dikkat çekilmektedir. Hakim hissedarımızdan alınan borç tutarının, sermaye artırımı yolu ile sermayeye ilave edilmesi planlandığından, öz kaynak olarak değerlendirilmiştir.