10 / 08 / 2022

Atatürk Orman Çiftliği'nin plan değişikliklerinde son durum ne?

Atatürk Orman Çiftliği'nin plan değişikliklerinde son durum ne?

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından mahkemeye taşınan Yenimahalle’deki Atatürk Orman Çiftliği Macun Mahallesi'ne ilişkin plan değişikliğinin iptaline karar verildi.TMMOB Mimarlar Odası  Ankara  Şubesi tarafından mahkemeye taşınan Atatürk Orman Çiftliği alanlarıyla ilgili yargı önemli bir karar daha aldı. Haber Sol'da yer alan habere göre; Yenimahalle’de Atatürk Orman Çiftliği Macun Mahallesi'ne ilişkin plan değişikliğinin iptal edilmesine karar verildi. 

Atatürk Orman Çiftliği nin plan değişikliklerinde son durum ne?

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce davanın reddine ilişkin verdiği kararı istinafa götürmüştü. Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi de, söz konusu plan değişikliğinin onaylanmasıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.05.2018 tarih ve 837 sayılı kararına dair dava konusu işleme iptal kararı verdi. 

Kararla ilgili açıklamalarda bulunan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “300'ü aşkın hukuksal sürecimizin olduğu Atatürk Orman Çiftliği alanlarında haklılığımız bir kez daha yargı tarafından tescillendi. Tapulama 61 ve 69 parsele açtığımız davada Bölge İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. Atatürk’ün emaneti mücadelemiz devam ediyor” diye konuştu.

Atatürk Orman Çiftliği nin plan değişikliklerinde son durum ne?

Candan, mahkeme gerekçesindeki ifadelerle ilgili şunları söyledi:

"Yenimahalle ilçesi, Macun Mahallesinde tapulama 61 ve 69 parsel numaralı taşınmazlarla ihtilaflı alanlara yönelik olarak hazırlanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 tarih ve 837 sayılı kararıyla onaylanan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, 1/100.000 ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planına aykırı olmadığı, bununla birlikte Atatürk Orman Çiftliği 1.Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı sınırları içerisindeki ve dışındaki alanlarda planlama statülerinin farklı olduğu, sit sınırları içerisinde koruma planları ve koruma mevzuatı geçerli iken dışındaki (dışına çıkarılan) alanlarda ise Batıkent imar planları ve imar mevzuatının geçerli olduğu, dolayısıyla sit sınırları dışına çıkarılan alanlarda Batıkent 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmadan uygulama imar planı değişikliği yapılmasının planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırı olduğu, imar planı değişikliklerinin kısmen teknik ve nesnel bir gerekçeye dayandığı ve kısmen kamu yararının zorunlu kıldığı bir durumdan (sınır uyumsuzluklarından) kaynaklandığı, plan değişikliğinin imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt çalışması yapılmadan hazırlandığı, plan değişikliklerinde uygulamaya yönelik olarak oluşturulması gereken ve yönetmelikte tanımlanan hususların plan değişikliğinde yer almadığı, bu plan değişikliğinin eksik ve kusurlu olduğu, Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Macun Mahallesinde tapulama 61 ve 69 parsel numaralı taşınmazlar ile ihtilaflı alanlara yönelik olarak hazırlanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 tarih ve 837 sayılı kararı ile onaylanan 1/10.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun değildir."

AOÇ arazisindeki vakfın yer değiştirmesi meclis gündeminde!