Atma Geri Dönüşüm Yazılım Ve Akıllı Ev Donanımları İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu!

Atma Geri Dönüşüm Yazılım Ve Akıllı Ev Donanımları İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu! Atma Geri Dönüşüm Yazılım Ve Akıllı Ev Donanımları İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu!

Atma Geri Dönüşüm Yazılım Ve Akıllı Ev Donanımları İthalat İhracat Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 500 bin TL sermaye bedeli ile Abdul Naser  Albasha, Abdulatıf Alsawadı, Abdullah Albasha, Ahmad Alsawadı ve Faısal Borgolah ortaklığında kuruldu. Atma Geri Dönüşüm Yazılım Ve Akıllı Ev Donanımları İthalat İhracat Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 500 bin TL sermaye bedeli ile Abdul Naser  Albasha, Abdulatıf Alsawadı, Abdullah Albasha, Ahmad Alsawadı ve Faısal Borgolah ortaklığında kuruldu. 

Atma Geri Dönüşüm Yazılım Ve Akıllı Ev Donanımları İthalat İhracat Limited Şirketi konusu:
AMAÇ VE KONU; Şirketin başlıca amaç ve konuları şöyledir; Donanımla ilgili amaç ve konuları şöyledir; 1. Her türlü elektrik malzemeleri, elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, panolarelektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı, taahhüt işleri ile ithalat ihracatını yapmak. Elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motarları, bobinaj, tevzi panosu uzaktan kumandalı otomosyon tesisleri, regülatör güvenlik sistemleri ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gelirim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması, taahhüt işleri ile bu malzeme ve cihazların toptan perakende alım ve satımı gerçekleştirmek. 2. Sabit ve değişken drençler, sabit ve değişken kondansatörler, selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin alım, satımı, taahüt işleri ile ithalatatını ve ihracatını yapmak. Geri dönüşümle ilgili amaç ve konuları şöyledir; 1. Özel ve kamu sektörlerince üretilen her nevi kağıtların alım ve satımı ile yurt içinde pazarlamasını ifa etmek. Yine yürürlülükteki mevzuatlar dairesinde her cins kağıdı ve kağıttan mamul her türlü ürünleri ithal etmek ve yurt içinde pazarlamak. Her nevi kağıt ürünleri ile kağıttan mamul her türlü ürünlerin yurt içinde pazarlaması ihracat ve ithalatını gerçekleştirmek. 2. Her türlü ambalaj kağıdı ve ambalaj malzemeleri ile her nevi kutunun, toptan ve perakende olarak satışı ile pazarlamasını gerçekleştirmek. Ithalat ve ihracatını yapmak. 3. Ambalaj atık ve tehlikesiz atık geri dönüşümü. Amabalaj sanayisinde kullanılan ürünlerin dahili ve harici olarak hurda ve mamul halde alım satımı yapmak. Matbaa üretim artıkları, bilumum matbaalardan, resmi ve resmi olmayan kurumlardan, şirketlerden, şahıslardan çıkan hurda kağıtlar. 4. Şirketin sanayi kentesel ve evsel atıklarının geri dönüşümüne ilişkin olarak her türlü sanayi kentsel ve evrensel atıkların birer değerli hammadde olarak ait oldukları sanayilere geri dönüşümünü sağlamak amacıyla şehir çöplerin içinde bulununan hurda, hurda kağıt, karton. Alüminyum, içecek kutuları, pet şişeler, plastik kutu ve kaplar, tekstiller vs. toplanarak alınıp satılması yada modern teknolojilerle organik atıklardan ayrıldıktan sonra granül hale getirilmesi, bunların granül halde veya ham olarak ilgili sanayilere alım, satımı, ithali ihracatını yapmak. Yazılımla ilgili amaç ve konuları şöyledir; 1. Yurtiçi ve yurtdışında farklı sektörlerdeki kurumsal/bireysel müşteriler için; internet, elektronik ortamlar ve diğer teknolojik sistemler üzerinde, her türlü veritabanı, network, web sayfası vb. Dahil olmak üzere her türlü bilgisayar yazılımı hazırlamak, iç ve dış ticaretini yapmak. 2. Yazılımlarla birlikte gerekli altyapı için her türlü teknik, elektronik ve mekanik çevre birimlerini devreye almak, bilgisayar ve donanımların, kullanıcı birimlerin kuruluşunu sağlamak, yazılım ve donanımların yurtiçi ve yurtdışı satış ve pazarlamasını yapmak, bakım, onarım, montaj ve satış sonrası hizmetlerini vermek. 3. Internet servis bağlayıcılığı içerik dizaynı, web sayfalarının oluşturulması, web sayfalarında reklam verilmesinin sağlanması, elektronik ortamda alışveriş ve ödeme sistemlerinin oluşturulmasına dair yazılımların hazırlamak, içve dış pazarda satış ve dağıtımını yapmak. 4. Teknolojik ortamlardaki mevcut yazılımların geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yeni ürünlerin devreye alınması konusunda hizmet vermek, bu vb. Konularla ilgili her türlü görüş bildirme, danışmanlık, bilgi transferi, eğitim vb. Ticari faaliyetlerde bulunmak. Şirket yukarıdaki çalışma konularındaki faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için yurtiçinde ve dışında büro, acentelik, bayilik, mümessillik, vb. Açılması ve verilmesine, ortak girişimlerde bulunulmasına, şirket satınalma/ satış, hisse devredilmesi ve devralınmasına yönelik işlemlerde bulunabilir. Şireket amacıyla ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beraatlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, markaları, işletme hak ve imtiyazları vb. gibi çeşitli fikri veya gayrimaddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, kiralayabilir, rehnedilebilir ve teminat olarak gösterilebilir.

Atma Geri Dönüşüm Yazılım Ve Akıllı Ev Donanımları İthalat İhracat Limited Şirketi adres: Cumhuriyet Mah.Şehitler Cad. Bulvar Ev.St.B Bl.Ap.N.13 B/82 Esenyurt