Avcılar imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!

Avcılar imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, 4434, 4435 Sayılı Parseller, 5955 ve 6339 Sayılı Parsellerin Bir Kısmı ile Kadastral Yola İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği askıya çıkarıldı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 26.02.2019 tarihli ve E.45822 sayılı yazısı ile; Bakanlığımızca 12.06.2018 tarihinde onaylanan İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, 4434, 4435 Sayılı Parseller, 5955 ve 6339 Sayılı Parsellerin Bir Kısmı ile Kadastral Yola ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na ilişkin askı süreci içerisinde yapılan itirazlar kapsamında gerekli düzeltmeler yapılmak suretiyle 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında NİP-33416,1 ve UİP-33417,1 plan işlem numaraları ile 26.02.2019 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 03.04.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı değişikliği için tıklayın