Hoşdere 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!

Hoşdere 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!İstanbul İli, Esenyurt İlçesi Hoşdere Mahallesi 702 Ada 2 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14 Eylül 2021 tarihli ve 1733409 sayılı yazısı ile; İstanbul ili Esenyurt ilçesi, Hoşdere Mahallesinde Hoşdere 1. Etap Toplu Konut Alanı içerisinde kalan meri imar planında Ticaret Alanı (T2) kullanımında bulunan 702 ada 2 parselin E:1,00 H:Serbest şeklindeki yapılaşma koşullarından, yükseklik değerinin, Yençok: Z+12 kat olarak düzenlenmesi suretiyle hazırlanan UİP-34594051 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ile Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesinin 97. ve 102. maddeleri uyarınca 14 Eylül 2021 tarihinde Bakanlığımızca onaylandığı bildirildi.

Hoşdere 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16 Eylül 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın