AVM'ler ve markalar arasında arz-talep uyuşmazlığı!

AVM'ler ve markalar arasında arz-talep uyuşmazlığı! AVM'ler ve markalar arasında arz-talep uyuşmazlığı!

Perakende sektöründe hareketlilik başladı. Birçok yeni AVM projelerini kapılarını açtı. Rahime Baş Uçar, AVM yatırımcıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Türkiye'de perakendenin nabzı AVM'lerde atıyor. Alışveriş merkezlerindeki canlılık, yeni mağaza açılışları aynı zamanda ekonomi için de bir ölçü niteliğinde. 15 Temmuz sürecinden sonra perakende sektöründe durgunluk yaşansa da şimdilerde piyasalar hareketli.


Bunu artan mağaza yatırımları ve açılan yeni AVM'lerden de anlıyoruz. Meraklıları bilirler İstanbul'dan Bursa'ya, Adana'dan Antalya'ya birçok ilimizde son aylarda birbiri ardına yeni AVM projelerini kapılarını açtı. Ancak öğrendiğimize göre, bu AVM'lerin yarısına yakınında mağazalar boş. Yani AVM'ler yüzde 50'nin altında doluluk oranıyla açılıyor. Biz de AVM'ler neden bu kadar boş açılıyor diye merak ettik. Arkadaşımız Rahime Baş Uçar'ın öğrendiğine göre, AVM yatırımcıları ve işletmecilerle, perakendenin önemli markaları arasında gizliden gizliye bir soğuk savaş yaşanıyormuş. Ekonomik tabirle "arz-talep uyuşmazlığı" diyelim...


Kurların yükseldiği dönemde AVM kiralarının TL'ye dönmesi için seslerini  yükselten perakendeciler, şimdilerde yeni AVM'lerin sunduğu açılış koşulları nedeniyle mağaza açmaktan kaçınıyorlarmış. Perakendeciler, "AVM yatırımcıları ekonominin olağan akışına ters tekliflerle geliyor. Biz mağaza açmak istiyoruz ama önümüze sürülen koşullarla açamayız" diyorlar.


Perakendecilere göre, bir AVM'de çok ciro yapılacağı düşünülüyorsa kiranın ne kadar olduğu önemli değil. Ancak aynı büyüklükte iki proje arasındaki açıklanamayan kira farklılığı, yeni AVM'lerin etrafında çok AVM olması, sözleşmede net olarak belirtilmeyen ucu açık gider faturalarına yol açacak hükümler, yeni proje sahipleriyle perakendecilerin anlaşmasını engelliyormuş.  Ayrıca sabit kira süresi konusundaki anlaşmazlık da tarafları zorluyormuş. Bakalım yeni AVM'lerle markalar uzlaşma noktasını nasıl bulacak?
Para