Aydın Tuz ve Alkol İşletmeleri A.şž 'ye ait taşınmazlar özelleştirilecek!

Aydın Tuz ve Alkol İşletmeleri A.şž 'ye ait taşınmazlar özelleştirilecek!

ÖYK, Devlet  Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) adına kayıtlı İzmir taşınmazı ile mülkiyeti  Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.şž"ye ait Aydın"ın Merkez  ilçesindeki taşınmazın özelleştirilmesini onayladı


Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Devlet  Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) adına kayıtlı  İzmir  taşınmazı ile mülkiyeti  Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.şž"ye ait Aydın"ın Merkez  ilçesindeki taşınmazın özelleştirilmesini onayladı.
               
Söz konusu ÖYK kararları, Resmi Gazete"nin bugünkü sayısında  yayımlandı.
               
ÖYK, DMO adına kayıtlı İzmir"in Konak (1) ilçesi, Akdeniz Mahallesi, 7490  ada, 2 numaralı parselde kayıtlı, 769 metrekare yüzölçümlü arsadaki 1720/2400  hisse ve üzerindeki yapıların (taşınmaz) 'satış' suretiyle özelleştirilmesini  teminen ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamındaki  ihalede alınan nihai teklifi inceledi.
               
Taşınmazın 4 milyon 225 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Nail  Özkardeş"e ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, satışa konu taşınmazın  şuf"a hakkı bulunan diğer ortaklarına belirtilen satış bedeli üzerinden, ihale  şartnamesinde yer alan ödeme şartlarına göre teklif edilmesi, şuf"a hakkının  diğer ortaklarca kullanılmaması neticesinde, ihale üzerinde kalan Nail  Özkardeş"in sözleşme imzalamaktan imtina etmesi veya şartnamede belirtilen diğer  yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatı İdare lehine irat  kaydedilerek ihalenin iptal edilmesi kararlaştırıldı. Bu karar çerçevesinde satış  sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında  İdare yetkili kılındı.
               
ÖYK, mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.şž."ye  ait Aydın"ın Merkez ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve tapunun 313 Ada, 14  parsel numarasında kayıtlı 461 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile bu taşınmaz  üzerinde bulunan binaların bir bütün halinde 'satış' yöntemiyle  özelleştirilmesi amacıyla İdare tarafından, 11 Ekim 2010"da nihai pazarlık  görüşmeleri yapılan ihalenin sonuçları dikkate alınarak, ihale konusu taşınmazın  2 milyon 425 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Erkan Koçhan"a ihale  şartnamesi çerçevesinde satılmasını kararlaştırdı.
               
Karara göre, ihale üzerinde kalan Erkan Koçhan"ın ihale şartnamesinin  öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini  imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatı İdare lehine irat  kaydedilerek, ihale iptal edilecek. Satış sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer  hususların belirlenmesi ile satış sözleşmesinin imzalanması, satış ve devir ile  ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdare yetkili kılındı.
AA