Ayıplı mal ispat yükü!

Ayıplı mal ispat yükü!

Tüketicilerin ayıplı mal karşısında hak ve sorumlulukları Tüketici Kanunu kapsamında açıklanıyor. Ayıplı mal karşısında seçimlik haklarını kullanmak isteyen tüketicilerin öncelikle ayıplı malı ispat etmeleri gerekiyor.İşte ayıplı mal ispat yükü..


Ayıplı mal ispat yükü!

Tüketicilerin ayıplı mal karşısında hak ve sorumlulukları Tüketici Kanunu kapsamında açıklanıyor. Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal oluyor.


Ayıplı mal karşısında seçimlik haklarını kullanmak isteyen tüketicilerin öncelikle ayıplı malı ispat etmeleri gerekiyor.


İspat yükü

(1) Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.


(2) Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.


(3) Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulur. 


Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça gösterilmesi zorunludur. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hiçbir şekilde piyasaya arz edilemez. Bu ürünlere, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.


Ayıplı maldan sorumluluk yönetmeliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com