06 / 07 / 2022

Bağdat Caddesi Derneği kuruldu!

Bağdat Caddesi Derneği kuruldu!

Bağdat Caddesi Derneği Avukat Ali Güvenç Kiraz tarafından kuruldu. Derneğin geçici yönetim kurulu Avukat Ali Güvenç Kiraz, Tolga Şahlıoğlu, Erdem Köseoğlu, Yücel Gündüz, Feray Temur'dan oluşuyor... Dünyanın en iyi alışveriş caddeleri sıralamasında 2012 yılında 4.olarak seçilen Bağdat Caddesi, Türkiye’nin, İstanbul’un ve Kadıköy’ün en önemli Caddesi niteliğindedir. Kadıköy gibi, Türkiye’nin en yüksek yaşam kalitesine sahip ilçelerinden birisinin içerisinde yer alan ve uzunluğu ile dünyada birçok alışveriş caddesini geride bırakan Bağdat Caddesi yine 2012 yılında başlayan kentsel dönüşüm süreci ile önemli bir erozyon yaşamıştır. Bu süreçte hafriyat tırlarının yaratmış olduğu sıkıntılar, hafta içi ve sonrasında Bağdat Caddesinde zaman geçirmek isteyen insanlar açısından önemli bir sayıda insanın Cadde’ye gelmemesi sonucunu doğurmuştur. Bunun üzerine 2017 yılı sonu ile başlayan gayrimenkul piyasasındaki sıkıntılar da eklenince belli bir süre boş dükkanları olan bir cadde hüviyetine girmiştir. 

2018 sonu itibariyle yeniden bu sıkıntılarını aşmaya başlayan Bağdat Caddesi’nin temel bir çok sorunu bulunmaktadır. Öncelikle Bağdat Caddesi’nin yılın 365 günü ve 24 saat yaşatılmasının sağlanması gerekmektedir. Bu konuda ana caddesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda, yan sokakları itibariyle de Kadıköy Belediyesi yetki sahası içerisinde kalan Bağdat Caddesi için her iki belediye nezdinde bir çalışma yürütülmesi gerekmektedir. Bağdat Caddesi akşam saatlerinde 20.00 sonrası canlılığını yitirmektedir, bunda en büyük etkenlerden bir tanesi ışıklandırmanın yeterli olmamasıdır. Yine Bağdat Caddesi kültür ve sanat konusunda hafta içi ve hafta sonu sürekli aktif bir cadde haline getirilmelidir. Bağdat Caddesi üzerinde işyeri sahiplerinin Kadıköy Belediyesi nezdinde yaşamış oldukları ciddi sıkıntılar giderilmelidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin gururu bu cadde için önemli aktiviteler üretmesi gerekmektedir. Bağdat Caddesi ve yan sokakları ile bir bütün olarak burada oturan sakinleri için de her türlü yaşam kalitesini arttırıcı, sokaklarda yürümeyi kolaylaştıran yapısının sağlanması, yollarının bakım ve trafik düzenlemesinin de modern bir hale dönüştürülmesi esastır.  Ekonomik değeri bu kadar yüksek olan bir caddenin ilçe ve büyükşehir belediyesi ve yine İstanbul Valiliği ve Merkezi Hükümet ekseninde önemli bir değer olarak görülmesinin sağlanması ve hatırlatılması gerekmektedir. 

Bu noktada Bağdat Caddesi’nde iş yeri sahibi, konut sahibi olan ve yine sanatlarını icra eden Bağdat Caddeliler olarak Bağdat Caddesi Derneği’ni kurduk. Bağdat Caddesi Derneği olarak siyasi olarak hiç bir taraf tutmadan sadece Bağdat Caddesi’nin eski önemli gücüne geri kavuşması ve yine devamında da dünyanın önemli markalarını, festivallerini, sanatçılarını davet edebilir noktaya gelen, kaliteli turisti de Cadde’ye çekebilen ve barındıran bir yapıya kavuşturulmasını amaçlıyoruz.  Bağdat Caddesi Derneği, bu konuda çalışma yapan, burada barınan, sanatını üreten, iş yeri sahibi tüm gerçek ve tüzel kişilere açık bir dernek olarak kurulmuştur. Bu kapsamda ilk geçici yönetim kurulumuz; Av.Ali Güvenç KİRAZ, Tolga ŞAHLIOĞLU, Erdem KÖSOĞLU, Yücel GÜNDÜZ, Feray TEMUR’dan oluşmaktadır. 


Av.Ali Güvenç KİRAZ
Bağdat Caddesi Derneği Kurucu Başkanı