23 / 03 / 2023

Bakanlık turizm için harekete geçti!

Bakanlık turizm için harekete geçti!

Bakanlık, Türkiye'deki tabii güzellikleri turizme kazandırmak için Doğa Turizmi Gelişme Planını uygulamaya koydu, Samsun ve diğer illerde turizm alanları belirlendi, rotalar ve aktiviteler tespit edildi.ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye'deki doğal güzellikleri turizme kazandırmak için uygulamaya koyduğu Doğa Turizmi Gelişme Planı çerçevesinde 81 ilde 527 doğa turizm alanı belirledi. Samsun'un turizm alanlarında aktiviteler arttırılacak. 


Tanıtım için daha fazla etkinliğe yer verilecek. Alınan bilgiye göre, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Doğa Turizmi Gelişme Planı hazırlandı. Doğa turizmine konu olabilecek seçkin özellikli alanlarda yapılacak aktivitelerin belirleneceği plan çerçevesinde, alternatif turizm faaliyetlerinin de sürdürülebilir, geniş kapsamlı, katılımcı ve paylaşımcı gerçekleştirilmesi sağlanacak. 


81 İLDE 527 DOĞA TURİZM ALANI 

Çeşitli uygarlıklardan kalan zengin tarihe ve kültürel mirasa sahip olan Türkiye, iklimsel çeşitliliği sebebiyle önemli bir biyoçeşitliliği de bünyesinde bulunduruyor. 420 civarında kuş türünün barındığı ülkede, aynı zamanda Avrupa'da belirlenen yaklaşık 12 bin bitki türünün 9 bini de yetişiyor. Türkiye ayrıca dağları, ormanları, yaylaları, kıyıları, gölleri, akarsuları, florası ve faunası gibi tabii varlıklarının yanı sıra mağaraları ve kanyonları gibi zengin jeolojik güzellikleri de içinde barındırıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ülkenin bütün bu tabii kaynaklarını gelecek nesillere aktarmak için 81 ilde 527 doğa turizm alanı tespit etti. Ayrıca bu alanlarda doğa turizmine konu olabilecek rotalar ve aktiviteler de belirlendi. 


ALIŞILMIŞ TATİL ANLAYIŞI DEĞİŞTİ 


Dünyada turistik tüketim şekillerinde yaşanan gelişmeler, alışılmış tatil anlayışını da değiştirdi. Yerli ve yabancı turistlerin beklentileri, deniz, kum, güneş üçgeninden çıkarak tabiatı keşfeden turizm anlayışına dönüştü. Uygulamaya koyulan plan ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı dünyada değişen turizm anlayışına paralel olarak ekoturizmdoğa turizmini ülkenin başlıca turizm kaynakları arasına sokmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalara bağl olarak ekoturizm ile tabii güzellikler korunurken, kaliteli bir çevrede yöre halkının turizm ile ilgili aktiviteleri kontrol edilerek de ülke ekonomisine fayda sağlanıyor. 


TABİİ GÜZELLİKLER TURİZME KAZANDIRILIYOR 

Tabiatı keşfetmek maksadı ile gerçekleştirilen doğa turizmi, son yıllarda Türkiye'de de sık sık gündeme geliyor. Dünyada olduğu gibi ülkede de doğa turizm faaliyetleri genelde Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Koruma Alanları, Tabiat Anıtları ve benzeri yerlerde gelişme gösteriyor. 

Bunların yanı sıra uluslararası anlaşmalarla korunan Ramsar alanları, doğal sitler, özel çevre koruma bölgeleri de doğa turizmine yönelik önemli alanlar arasında yer alıyor. 


Hedef Halk
Geri Dön