29 / 05 / 2022

Bakırköy Kadın Hastalıkları Hastanesi için yeni imar planı!

Bakırköy Kadın Hastalıkları Hastanesi için yeni imar planı!

Bakırköy’deki eski Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi için 3'üncü kez yeni imar planı hazırlandı. Plan kapsamında “turizm” fonksiyonu iptal edilerek yerine “ofis” fonksiyonu getirildi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakırköy'ün Yenimahalle ilçesinde 2016 yılında riskli yapı ilan edilip yıkılan eski Doğum ve Kadın Hastalıkları hastanesinin 5 dönümlük arazisi için mahkemenin iptal etmesi sebebiyle yeni imar planları hazırlanıp askıya çıkarıldı.

Sözcü Gazetesi'nden Özlem Güvemli'nin haberine göre; plan raporunda bulunan bilgilere göre arazi  TOKİ  mülkiyetindeyken 2015 tarihinde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmıştı. 2014 yılında yapılan planlarda arazinin sağlık fonksiyonu iptal edilerek “ticaret alanı” olarak planlandı. Yapılan plan değişikliğine Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından iptal istemiyle dava açıldı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi 30 Mayıs 2018 tarihinde plan değişikliğini iptal etti. İptal kararı sonrasında, plansızlık ve tanımsızlığın giderilmesi, inşaat faaliyetlerinde bulunan belirsizliklerin ortadan kaldırılması için yeniden planlama çalışması yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 18 Ekim 2018 tarihinde onaylanan yeni planda eski doğum hastanesinin bulunduğu araziye bu kez turizm fonksiyonu eklendi.


PLANSIZ KALMAMASI İÇİN

Arazi, “Ticaret+Turizm Alanı” olarak planlandı. Bu planların iptali için açılan dava sonucunda  İstanbul 12. İdari Mahkemesi 7 Mart 2019 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı aldı. Planın raporunda, mahkeme kararı nedeniyle alanda bulunan imar faaliyetlerine yönelik belirsizliklerin ortaya çıktığı, plana göre verilmiş olan ruhsat işlemlerine dava açılmadığı için inşaatın sürdüğü açıklandı. İnşaat  faaliyetlerinde bulunan belirsizliklerin ortadan kaldırılması, alanın plansız kalmaması, kamu yatırımlarının aksamaması, kamu yararının yeniden tesis edilebilmesi için üçüncü kez plan hazırlandı.

Daha az trafik yükü getirecekmiş

İki kez mahkeme kararı ile iptal edilen ve üçüncü kez düzenlenen yeni plan 9 Ağustos 2019 tarihinde askıya çıkarıldı. Son planda eski doğum hastanesinin 5 dönümlük arazisine daha önce verilen turizm fonksiyonu kaldırılıp yerine “ofis alanı” fonksiyonu getirildi. Yani arazinin imar durumu bu kez de “ticaret+ofis alanı” oldu. Plan raporunda “ticaret+ofis alanı” fonksiyonunun yakın çevresine hizmet edeceği mevcutta yoğun trafik yükü olan İstanbul Caddesi'ne, eski fonksiyonuna yani turizm fonksiyonuna göre daha az trafik yükü getireceği kaydedildi. Arazide bulunan bina yüksekliği zemin+5 kat olarak açıklandı.

Bakırköy Kadın Hastalıkları Hastanesi'nin yeni imar planı askıda!