Baltaş Kilim Sanayi Sitesi'nde icradan 1 milyon 80 bin TL'ye 2 işyeri!

Baltaş Kilim Sanayi Sitesi'nde icradan 1 milyon 80 bin TL'ye 2 işyeri! Baltaş Kilim Sanayi Sitesi'nde icradan 1 milyon 80 bin TL'ye 2 işyeri!

İstanbul 10. İcra Müdürlüğü; İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Muratpaşa Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde yer alan Baltaş Kilim Sanayi Sitesi'ndeki 2 işyerini satışa çıkarıyor.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

İstanbul 10. İcra Müdürlüğü; İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Muratpaşa Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde yer alan Baltaş Kilim Sanayi Sitesi'ndeki 2 işyerini satışa çıkarıyor. Söz konusu işyerlerinin toplam bedeli 1 milyon 80 bin TL olarak belirlendi. 


İhaleleri 5 Ocak 2015  günü 13:30 -14:00 arasında İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kalemi'nde açık artırma suretiyle yapılacak.İhale ilanı:


GM.SATIŞ 

10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 2013/4244


T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ


2013/4244 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LÜ TAŞINMAZIN


TAPU KAYDI : İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Sağmacılar Mahallesi, 20793 parselde, zemin kat, 361 nolu bağımsız bölüm.


Özellikleri :Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Muratpaşa Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde yer alan 20793 sayılı parsel nolu taşınmaz 1.4152,30 m2 alanlı 


parselin yan cephelerinden Demirhisar Caddesi, Fabrika Yolu Caddesi geçmekte olup parsel üzerinde 5 bodrum kat + zemin kat + 2 normal kattan oluşan Baltaş Kilim Sanayi Sitesi yer almıştır. 


Betonarme binanın katlarında motorlu vasıta ile hareket imkanı mevcut olup ayrıca çatısı açık otopark olarak kullanılmaktadır. Sanayi Sitesinin, Eski Edirne Asfaltı caddesinden yüz alan bölümde 


zemin katta 361 ve 362 bağımsız bölüm nolu işyerlerinin bulunduğu ve bu Mahallerin birleştirilmiş vaziyette aydınlatma işi yapan kiracı tarafından mağaza olarak kullanıldığı görülmüştür. Bu 


taşınmazlar aynı zamanda arka cephelerinde yer alan 2 ayrı bağımsız bölümle de birleştirilmiş olup mağaza fiilen 4 ayrı bağımsız bölümden oluşmaktadır. Binanın caddeye bakışa göre sol konumunda, 


bina giriş koridoruna da cepheli konumda 361 nolu taşınmaz yer almıştır.361 nolu taşınmazın; ön cephesi ve koridora açılan yan cephesinin bir bölümü camekanlı alüminyum doğramalıdır. On cephesi 


yaklaşık 7m olurken, zemini seramik kaplamalı, duvarları ve tavanı kaplamalı olurken bu kaplamaların ve cephe doğramalarının kiracı tarafa ait olduğu beyan edilmiştir. Ara duvarlar kaldırılmış 


olduğundan yerinde yapılan kaba ölçüme göre taşınmaz yaklaşık 91 m2 brüt, 80 m2 kullanım alanlıdır.Taşınmaz, bölgenin ticaret ve hizmet alanının üzerinde kumlu olduğu ana arter konumlu cadde 


üzerinde yer almıştır. Toplu ulaşım vasıtaları bu cadde üzerinden hat alırken, taşınmazın hemen karşısında hızlı tramvay berec durağı yer almakta olup bölgenin ulaşım imkanları çok müsaittir. Yöre 


kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.


Arsa Payı : 34/10000


imar Durumu : Bayrampaşa ilçesi, Sağmacılar Mahallesi, 20793 sayılı parsel hizmet + ticaret alanında kalmaktadır.


Kıymeti :530.000,00 TL


KDV Oranı : %18


Kaydındaki Şerhler :Muhtelif haciz şerhleri ile ;seneliği 1 TL. sinden İ.E.T.T.UM.Müd.lehine kira akd 29/09/1969T.2552 Ycv. 15 yıl müddetle ibaresi ile 15.07.1994 T.3134 Yev.T.E.K.Gen. Müd. Lehine 


8703 ve 8715 nolu trafo yerleri ve geçiş yerleri için kira kontratosu şerhi mevcuttur.


1. Satış Günü 05/01/2015 günü 13:30 - 13:40 arası


2. Satış Günü 04/02/2015 günü 13:30 - 13:40 arası


Satış Yeri İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ


2 NO'LU TAŞINMAZIN


TAPU KAYDI : İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Sağmacılar Mahallesi, 20793 parselde, zemin kat, 362 nolu bağımsız bölüm .


Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Muratpaşa Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde yer alan 20793 sayılı parsel nolu taşınmaz 1.4152,30 m2 alanlı 


parselin yan cephelerinden Demirhisar Caddesi, Fabrika Yolu Caddesi geçmekte olup parsel üzerinde 5 bodrum kat + zemin kat + 2 normal kattan oluşan Baltaş Kilim Sanayi Sitesi yer almıştır. 


Betonarme binanın katlarında motorlu vasıta ile hareket imkanı mevcut olup ayrıca çatısı açık otopark olarak kullanılmaktadır. Sanayi Sitesinin, Eski Edirne Asfaltı caddesinden yüz alan bölümde 


zemin katta 361 ve 362 bağımsız bölüm nolu işyerlerinin bulunduğu ve bu Mahallerin birleştirilmiş vaziyette aydınlatma işi yapan kiracı tarafından mağaza olarak kullanıldığı görülmüştür. Bu 


taşınmazlar aynı zamanda arka cephelerinde yer alan 2 ayrı bağımsız bölümle de birleştirilmiş olup mağaza fiilen 4 ayrı bağımsız bölümden oluşmaktadır. Binanın caddeye bakışa göre sağ konumunda 


ise 362 nolu taşınmaz yer almıştır.362 nolu taşınmazın; 5.50 m ebadındaki ön cephesi camekanlı alüminyum doğramalıdır. Zemini seramik kaplamalı, duvarları ve tavanı mdf lam kaplamalı olurken bu 


kaplamaların ve cephe doğramalarının kiracı tarafa ait olduğu beyan edilmiştir. Taşınmazın ayrıca mutfak ve WC olarak kullanılan piyesleri mevcuttur. Mutfakta tezgah altı ve üstü dolapları yer 


aj/nlst^^ipe ^V W*C bölümünde klozet takımı ile dolaplı lavabosu mevcuttur. Ara duvarlar kaldırılmış olduğundan yerinde yapılan kaba ölçüme göre taşınmaz yaklaşık 108 m2 brüt, 80m2 kullanım 


alanlıdır. Taşınmaz, bölgenin ticaret ve hizmet alanının üzerinde kurulu olduğu ana arter konumlu cadde üzerinde yer almıştır. Toplu ulaşım vasıtaları bu cadde üzerinden hat alırken, taşınmazın 


hemen karşısında hızlı tramvay berec durağı yer almakta olup bölgenin ulaşım imkanları çok müsaittir. Yöre kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.


Arsa Payı : 36/10000


İmar Durumu : Bayrampaşa ilçesi, Sağmacılar Mahallesi, 20793 sayılı parsel hizmet + ticaret alanında kalmaktadır.


Kıymeti :55O.0O0,0OTL


KDV Oranı :%18


Kaydındaki Şerhler : Muhtelif haciz şerhleri ile ;seneliği 1 TL. sinden İ.E.T.T.UM.Müd.lehine kira akdi 29/09/1969T.2552 Yev. 15 yıl müddetle ibaresi ile 15.07.1994 T.3134 Yev.T.E.K.Gen. Müd. 


Lehine 8703 ve 8715 nolu trafo yerleri ve geçiş yerleri için kira kontratosu şerhi mevcuttur.


1. Satış Günü : 05/01/2015 günü 13:50 -14:00 arası


2. Satış Günü : 04/02/2015 günü 13:50 - 14:00 arası


Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ -


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 


verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli 


bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın 


tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi 


düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 


İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat 


kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul 


edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın 


aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri 


lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile 


ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul 


olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde 


işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/4244 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 


olunur.29/09/2014


(1IK m.126)


(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


İhale ilanı için tıklayın


pus