Belediye vergi gelirlerinden Haziran'a kadar pay alınmayacak!

Belediye vergi gelirlerinden Haziran'a kadar pay alınmayacak!Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereğince kesinti oranları 2017 yılı Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak belirlendi..


Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


Karar gereğince, kesinti oranları 2017 yılı Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak belirlendi. 


Karar Metni:


Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar 


Madde 1- 15/2/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 10- (1) Bu Esaslar uyarınca, yapılacak kesinti oranları 2017 yılı Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylrında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır."


Madde 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3- Bu karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Kesinti oranları nasıldı?


(1) Borçlar için il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından yüzde 40 oranında kesinti yapılıyor. Ancak,  1/3/2010 tarihinden sonra doğan borcu bulunmayan kuruluşlar için kesinti oranı yüzde 25 olarak uygulanıyor.

             

(2) Birinci fıkraya göre yapılacak kesintiler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinde belirtilen borçlarına karşılık yüzde 12,5,

b) (b) bendinde belirtilen borçlarına karşılık yüzde 2,5,

c) (c) bendinde belirtilen borçlarına karşılık yüzde 85, şeklinde dağıtılıyor.

             

(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan borçlardan herhangi bir veya ikisine sahip olmayan il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşların mevcut

borçları için, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen oranların kalan toplam oran içerisindeki ağırlığına göre hesaplanan oranları esas alınıyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comHaber AA'da şu şekilde yer aldı


Büyükşehir belediyeleri i̇l özel i̇dareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden yapılacak kesinti oranları, bu yılın şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar içinde yüzde sıfır olacak.


Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile büyükşehir belediyeleri, i̇l özel i̇dareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplama üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranları, 2017 yılı şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar içinde yüzde sıfır olarak uygulanacak.


Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararıyla "IMT-2000/UMTS İşletmecilerinin Şebekelerinde Kullanılacak Donanım ve Yazılım Yatırımlarının İncelenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yürürlükten kaldırıldı.


AA