Bereket Varlık Kiralama 150 milyon TL kira sertifikası ihraç edecek!

Bereket Varlık Kiralama 150 milyon TL kira sertifikası ihraç edecek!

Bereket Varlık Kiralama'nın 225 milyon Türk Lirasına kadar artırılabilecek 150 milyon Türk Lirası tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurusu SPK tarafından onaylandı.


Bereket Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurt içi kira sertifikası nihai getiri oranı hakkında açıklama yaptı.

Bereket Varlık Kiralama'nın Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 225 milyon Türk Lirasına kadar artırılabilecek 150 milyon Türk Lirası tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyuruldu. Şirketin talep toplamasını 3-4 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştireceği yurt içi halka arz ihracına ilişkin kira sertifikalarının yıllık basit getiri oranı yüzde 17,20, dönemsel getiri oranı ise yüzde 4,2882 olarak belirlendi. 

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi *

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

Kar Payı/Getiri Oranı (%)

Ödeme Tutarı

Döviz Kuru

Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1

05.03.2021

04.03.2021

05.03.2021

    

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

05.03.2021

04.03.2021

05.03.2021

    
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Bereket Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
İlgi: 24.07.2020, 04.08.2020, 28.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla duyurduğumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı bülteni ile onaylanan 15.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 225.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 150.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Şirketimizin talep toplamasını 3-4 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştireceği yurt içi halka arz ihracına ilişkin kira sertifikalarının yıllık basit getiri oranı %17,20, dönemsel getiri oranı ise %4,2882 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.