Bereket Varlık Kiralama'nın kira sertifikası ihracına SPK'dan onay!

Bereket Varlık Kiralama'nın kira sertifikası ihracına SPK'dan onay! Bereket Varlık Kiralama'nın kira sertifikası ihracına SPK'dan onay!

Bereket Varlık Kiralama'nın 10 milyar TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, yurt içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası ihraç tavanı başvurusu SPK'dan onaylandı.Bereket Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurtiçi kira sertifikası ihracına ilişkin SPK onayı hakkında açıklama yayınladı.

Bereket Varlık Kiralama'nın 10 milyar TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, yurt içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavanı başvurusu SPK'dan onaylandı.

Bereket Varlık Kiralama KAP açıklaması:
İlgi: 20.08.2019, 26.08.2019, 20.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimizin 10.000.000.000 (on milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, yurt içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 2019/48 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 350.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 250.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 105 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası aracı Notu, İzahnamenin Özet kısmı ve İhraççı Bilgi Dokümanında meydan gelen değişiklikleri içeren onaylı İBD güncelleme dokümanı ekte yer almaktadır. İlgili dokümanlar şirketimiz web sitesine eklenmiş olup Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( http://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2/ ) yer almaktadır. Kamuoyunun Bilgisine Arz olunur.

1. Dosya için tıklayın

2. Dosya için  tıklayın

3. Dosya için tıklayın