Beşiktaş'ta icradan 3.5 milyon TL'ye satılık ev!

Beşiktaş'ta icradan 3.5 milyon TL'ye satılık ev!İstanbul 10. İcra Dairesi, Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde yer alan kargir evi satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 3 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.


İstanbul 10. İcra Dairesi, Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde yer alan kargir evi 3 milyon 500 bin TL'ye satıyor. T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Sinanpaşa Mahallesi, 287 ada, 19 parsel sayılı, 43,25 metrekare yüzölçümlü “KARGİR EV” nitelikli taşınmazın tamamıdır.


Taşınmazın bulunduğu “Kargir Ev” olarak tescil edilmiş olan ana gayrimenkul yerinde yapılan incelemede bodrum, zemin 4 normal kattan oluşmaktadır. Değerleme konusu taşınmazın mevcutta boş olup keşif günü gidildiğinde kapalı olduğu görülmüştür. Binanın dış cephesi akrilik boyalıdır. Giriş katta dükkan bulunmaktadır. Giriş cephesinden kepenk bulunmaktadır. Taşınmazın parselin tamamına yapılmış olup yaklaşık 43 m² oturumlu olduğu ve toplamda yaklaşık 258 m² kullanım alanı olduğu hesaplanmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge konutlar, çeşitli işyerleri ve bankaların olduğu bir lokasyondur.


Taşınmaz tapu kaydında “Kargir Ev” niteliklidir. Tapu kayıtlarında ana gayrimenkul vasfı ile kayıtlara geçmiş olan yapının kat irtifakı veya kat mülkiyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle bina için çevresinde emsal değerler araştırılarak değer tespiti yapılmıştır. Değerleme konusu bina Belediye Altyapı olanaklarından faydalanmakta olup, binada Elektrik su ve Doğalgaz mevcuttur.


İmar Durumu : Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.08.2015 tarih 4321374044 sayılı yazısında değerleme konusu taşınmazın bulunduğu 287 ada, 19 parsel, Beşiktaş Köyiçi Kentsel Sit Alanı içinde ve 13.09.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Dolmabahçe – Ortaköy Koru Amaçlı Nazım İmar Planı ( Kentsel Sit, Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı Kısmı) kapsamında; “Yoğun Konut Alanları” (Brüt:1000 ki/ha) lejantında kalmakta olup, halen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planları hazırlanmakta olduğu belirtilmektedir. Ayrıca parsel üzerinde tescilli eski eser yapı olduğundan plan onama sürecini beklemeksizin İstanbul III numaralı KTVK Bölge Kurulu kararı doğrultusunda imar uygulaması yapılabileceği de belirtilmektedir.


Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.


1. Satış Günü : 04/04/2017 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 05/05/2017 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4548 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 08/12/2016