Beykoz'da 17.9 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Beykoz'da 17.9 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul! Beykoz'da 17.9 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul 17 milyon 973 bin 807 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 17 milyon 973 bin 807 TL bedel isteniyor. 

Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, 184 Ada, 61 Parsel, Çubuklu dedeoğlu Mahalle/Köy, Bostan Nolu Bağımsız Bölüm Beykoz İcra Dairesinin 2017/2477 Esas sayılı talimatı ile borçlu adına kayıtlı Beykoz ilçesi Çubuklu Mahallesi 184 ada 61 parsel bostan vasfında ve 6535,93 m2. Miktarındaki Çubuklu Mahallesi 184 ada 61 parselin tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde takyidat mevcuttur. Beykoz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.04.2017 tarih E. 112201 sayılı yazısına göre; Çubuklu Mahallesi 184 ada 61 parsel bulunduğu bölgede,26.09.2009 onaylı 1/1000 ölçekli Beykoz ilçesi Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı sınırlarında kalmakta olup, Tarımsal niteliği korunacak alan ve park olarak planlanmıştır. Çubuklu Mahallesi 184 ada 61 parsel Aydemir Canefe Viyadüğünün altında, Eski Taşocağı Yoluna (Karabıyık Sokak) cepheli konumunda olup üzerinde herhangi bir bina bulunmamaktadır. Taşınmaz Eksi Taşocağı Youlna cephe, Dedeoğlu Caddesi 20 m, İstanbul Boğanızana 1700 m, sahil yoluna 1200 m Kavacık Kavşağına 2 km kuş uçuşu, 1500 m kuzey doğusunda Acarkent Sitesi ile Beykoz Konakları bulunmakta, Ana ulaşım arterine yakın mesafade merkezi konumda olması değerini olumlu yönde etkilemekte, Çubuklu Vadi Villaları, Öz Akdemi Konutları Nurkent Sitesi taşınmazın civarında bulunduğu,Parselin etrafı tarım arazileri ve ağaçlık alanlarla çevrili olup ulaşımı kolaydır. Her türlü belediye hizmetinden yararlanmakta olup Beykoz ilçesi Çubuklu Mahallesi 184 ada 61 parselin; niteliği, imar durumu, tapu kaydı, ulaşımı, çevrede oluşan emsal değerler, dosya içinde mevcut önceki raporlar, rayiç ve birim değerleri ile değerini etkileyecek tüm faktörler göz önüne alınarak birlikte değerlendirilmesi yapılmış ve Beykoz İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/285 Esas 2018/155 Karar sayılı ilamı ile 17.973.807,50 TL kıymet takdir edilmiştir.

Kıymeti : 17.973.807,50 TL 
1. Satış Günü : 06/03/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 09/04/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi Beykoz İstanbul

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2477 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/01/2019