Beykoz'da 4 milyon TL'ye icradan satılık villa!

Beykoz'da 4 milyon TL'ye icradan satılık villa!Beykoz İcra Dairesi Paşabahçe Mahallesi'nde yer alan dubleks villayı satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 4 milyon TL olarak belirlendi.Beykoz İcra Dairesi Paşabahçe Mahallesi'nde yer alan dubleks villayı satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 4 milyon TL olarak belirlendi.


T.C. BEYKOZ İCRA DAİRESİ

2010/1443 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, 238 Ada No, 1 Parsel No, Paşabahçe Mahallesi Polenezköy Yolu Mahalle/Mevkii, A/Bodrum+Zemin+Çatı/ Bağ. Böl. No: 46 Dublex Villa Bağımsız Bölüm


Taşınmazın Tapu Kaydı:


Beykoz ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünün 29.03.2010 tarihli 1659 sayılı yazısı ve 04.11.2015 tarihli 1474556 sayılı yazısı eki tapu kaydı suretlerinde belirtildiği üzere;İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Paşabahçe Mah, 238 ada, 1 parsel sayılı 4-46 blok ; Beykoz ilçesi, Paşabahçe mahallesi, Polenezköy Yolu mevkii, 238 ada, 1 parsel sayılı 965.120 metrekare miktarındaki taşınmaz üzerinde kurulmuş olan kat mülkiyetine göre 1640/965120 arsa paylı bodrum+zemin+çatı dan teşekkül eden Dubleks villa vasıflı A-46 bağımsız bölümün tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde takyidatlar mevcuttur.Denilmektedir.


Adresi : Beykoz Konakları Çulha sok.no:40A-46 Bağımsız Bölüm BEYKOZ


Taşınmazın İmar Durumu:


Satışa konu taşınmazın yer aldığı parselin imar durumu ile ilgili yapılan incelemede; İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Paşabahçe Mahallesi, Polonezköy Yolu mevkii, 238 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın, İstanbul III numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 15.11.1995 gün ve 7755 sayılı kararı ile tespit edilen Doğal Sit alanında kalmakta olup, 05.06.1996 gün- 8284 sayılı kararı eki 1/25000 ölçekli sit derecelendirme paftasında II. Derece doğal sit alanı olarak tanımlanmış alanda kalmakta olduğu, ancak; 40 pafta, 238 ada, I parselle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 20.03.1989 tarihinde 04.03.1998 onanlı 1/25000 ölçekli Beykoz ilçesi çevresi ve çevre düzeni nazım imar planı plan notlarının 2.10 maddesine göre avan ve yerleşim projesi yapıldığı, Orman Genel Müdürlüğünün 06.11.1989 tarih ve 1247 sayılı yazısı ile kesin izin verildiği ve onaylı projelerine göre 31.10.1991 tarihinde yapı ruhsatı verildiği dosyasından anlaşılmaktadır. Ruhsat ve eki projelere uygun olarak tamamlanan inşaatlara 01.11.2002 tarihli Yapı Kullanma İzni(iskan) verildiği ve kat mülkiyetine geçildiği tespiti yapılmıştır.


Taşınmazın mahallinde yapılan inceleme:


Tespit konusu taşınmaz; İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Paşabahçe Mahallesi, Polenezköy Yolu Mevkii, 238 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan arazi üzerinde yapımı gerçekleştirilenBeykoz Konaklarıprojesi kapsamında yer alan A-46 sayılı bahçe kat+zemin kat+çatı katından ibaret betonarme karkas tarzda inşa edilmiş villa vasıflı bağımsız bölümüdür. Ana taşınmaz ve müştemilatı yerinde tespit edilerek incelenmiş; sözkonusu taşınmazın parsel sınırları içinde ve bağımsız bölümün mahallinde şeklen uygun olduğu tespit edilmştir. A-46 sayılı villa bahçeli olup, ayrık nizam yapı düzeninde, dış cephesi kısmen ahşap siding malzeme ile kaplanmış olup, çatı örtüsü kiremittir. Katlar arasında bağlantıyı kuran merpen basamakları ve sahanlıklar masif olup, ara duvarlar saten boyalıdır. İç mekan kapıları ahşap kaplamalı mobilya olup, pencereler ise pvc doğramadır. Elektrik, su tesisatlı ve jeneratörlü binada ısınma doğalgaz kat kalorifer ile sağlanmaktadır. Satışa konu villa iyi kalite malzeme ve işçilikle yapılmış ve dekore edilmiştir. A-46 sayılı villa tastikli projesinde; Bahçe katı; net alan:170 metrekare, brüt alan:197 metrekare Salon,Yemek Odası:92 metrekare, Mutfak:22 metrekare, müştemilat: 56 metrekare, (Bahçe Girişi, Tuvalet, Servis Holü, Hizmetli Odası ve Banyosu, Çamaşırlık, Kazan Dairesi, Depo) Zemin katı; net alan 113 metrekare, brüt alan:134 metrekare Antre-Vestiyer: 9 metrekare, Kat Holü:18 metrekare, Oturma Odası:24 metrekare, Tuvalet: 6 metrekare, Ebeveyn Suiti: 56 metrekare Çatı Katı; net alan:61 metrekare, brüt alan:75 metrekare, Çatı Katı suiti: 46 metrekare, Yatak Odası:17 metrekare, Yatak Odası:16 metrekare, Banyo:6 metrekare, Tuvalet: 3 metrekare, Olmak üzere toplam 344.00 metrekare net, 406.00 metrekare brüt kullanım alanına sahiptir. Bu alana bahçe ve zemin katta yer alan teras alanları ile kapalı garaj alanı dahil edildiğinde villanın kullanım alanı 500.00 metrekareye yaklaşmaktadır. Satışa konu olan A-46 sayılı villanın yer aldığı Beykoz Konakları sitesi, Beykoz-Riva TEM yoluna cepheli olup, Acarkent Villaları Sitesine komşudur. Beykoz ilçe merkezine 6 km, Paşabahçe merkezine 2.75 km, FSM köprüsüne ise 5.5 km mesafededir. Taşınmazın İstanbul’un muhtelif semtlerine olan ulaşımı kolaydır.


Kıymeti : 4.000.000,00 TL


KDV Oranı : Yüzde 8


1. Satış Günü : 20/12/2016 günü 14:30 - 14:35 arası


2. Satış Günü : 17/01/2017 günü 14:30 - 14:35 arası


Satış Yeri : Beykoz Adliyesi Beykoz İcra MüdürlüğüSatış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/1443 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.