Beykoz'da 40.5 milyon TL'ye icradan satılık villa!

Beykoz'da 40.5 milyon TL'ye icradan satılık villa! Beykoz'da 40.5 milyon TL'ye icradan satılık villa!

İstanbul İli Beykoz İlçesi Kanlıca Mahallesi'nde yer alan bahçeli kargir ev vasıflı gayrimenkul 40 milyon 500 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. İstanbul İli Beykoz İlçesi Kanlıca Mahallesi'nde bulunan bahçeli kargir ev vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 40 milyon 500 bin TL bedel isteniyor. 

Özellikleri: Satışa konu İstanbul İli Beykoz İlçesi Kanlıca Mahallesi 107 ada 8 parsel, 3251,63 metrekare yüz ölçümünde, arsa vasfında olup; tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmazlar üzerinde takyidat bulunmaktadır. Beykoz İlçesi, Kanlıca Mahallesi, 107 ada 8 parsel sayılı yer 22.07.1983 onatılı 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında kısmen "Park” kısmen “Konut” alanında kalmaktadır. Beykoz İlçesi, Kanlıca Mahallesi 107 ada 8 parsel ile 107 ada 18 parsel bir bütün olarak kullanılmakta ve taşınmazlara Özhan Çıkmazı üzerinden ortak giriş yapılmaktadır. Parsellerin etrafı korunaklı taş duvar ile çevrilidir. Taşınmazlarda bahçe peyzajı yapılmış olup, üzerinde çeşitli cins ve yaşta süs bitkisi ve ağaçlar bulunmaktadır. 107 ada 8 parsel üzerinde Özhan Çıkmazı Sokak No: 16 adresinde kayıtlı ve toplam yapı alanı metrekare, yaklaşık 20 yıllık 2 kat+ çatı piyesli betonarme bina bulunmaktadır. Binanın zemin katında  ebeveyn banyolu dört yatak odası, 1. normal katta salon ile mutfak, teras çatı katında ise bir oda mevcuttur. 

Bahçeli Kargir Ev vasfındaki 107 ada 18 parsel sayılı taşınmazın Keşif tarihi (31.05.2018) İtibariyle toplam (Arsa+Yapı) değerinin 40.500,000 TL olabileceği bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Bilirkişi raporunda ve Esas icra müdürlüğünün yazıları gereğince ekonomik bütünlük olduğundan dolayı iki parselin birlikte satılmasına karar verilmiş olup tescil hususunda velevki oluşabilecek, yaşanılacak aksaklıklardan müdürlüğümüzün sorumlu olmayacaktır.

Kıymeti : 40.500.000,00 TL
1. Satış Günü : 12/02/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 12/03/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi Beykoz İstanbul

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/407 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/12/2018