Beykoz'da icradan 8.4 milyon TL'ye satılık arsa!

Beykoz'da icradan 8.4 milyon TL'ye satılık arsa! Beykoz'da icradan 8.4 milyon TL'ye satılık arsa!

Beykoz İcra Dairesi, Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 8 milyon 400 bin TL olarak belirlendi. 


Beykoz İcra Dairesi, Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi'nde bulunan arsayı 8 milyon 400 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 29 Ocak 2019 günü gerçekleşecek.

T.C. BEYKOZ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, tapu kayıtlarına Çavuşbaşı mahallinde Acarlar Mahallesi, 6 parsel sayılı 2291280,00 metrekare miktarlı Kat Mülkiyetli taşınmazda 380/615750 arsa paylı, B blok, 655 nolu dubleks villanın tamamı satışa çıkartılmış olup, Beykoz Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2018 tarihli imar durum belgesine göre 6 parsel; "İstanbul 3. Numaralı Kültürve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.11.1995 gün ve 7755 sayılı kararı ile tespit edilen Doğal Sit Alanında kalmaktadır. Koruma Kurulunun 05.06.1996 gün 8284 sayılı kararı eki 1/25.000 ölçekli sit derecelendirme paftasında 2. derece doğal sit alanı olarak tanımlanmış alanda kalmaktadır. Orman Bakanlığından alınan 30.03.1987 tarih ve 0698 sayılı ön izin; 22.12.1987 tarih ve 21 olur sayılı kesin izin doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Orman Bakanlığınca onaylı 12.04.1988 tarihli 1/1000 ölçekli vaziyet planı ve avan projelerine uygun olarak 117 adet (A) tipi villa, 835 adet (B) tipi, 500 adet (C) tipi villa ile diğer sosyal ve ticaret tesisleri için (kulüp binası- kapalı spor salonu-idari hizmetler binası-kolej-spor salonu-ilkokul-spor salonu-Ticaret Merkezleri (1-2), çarşı-kültür merkezi-hastane-akaryakıt istasyonu-depolama tesisleri-satış birimleri-lojmanlar-kır kahveleri) 21.04.1988 tarihinde Yapı Ruhsatı, 21.04.1993 ve 03.04.1988 tarihlerinde ruhsat yenileme belgesi düzenlendiği tespit edilmiştir. Yine İstanbul 3. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Kurulunun, 06.06.1996 tarih ve 8287 sayılı kararının 1. Maddesinde de belirtildiği gibi "Doğal Sit kararından önce (15.11.1995) ruhsatı alınmış inşaatların ruhsat eki onaylı projeye göre tamamlanabileceğine, tevhid ve ifraz işlemlerinin yapılabileceğine, ruhsat süresinin İmar Mevzuatına uygun olarak ilgili Belediyesince uzatılabileceğine ve yine onaylı ruhsat ve eklerine göre tamamlanmış yapılara İskan ruhsatı verilebileceğine” dair karara istinaden 3194 sayılı İmar Yasası ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre ruhsat ve eki projeye göre tamamlanmış bulunan B Blok 655 numaralı taşınmaza 26.12.2002 tarihinde Yapı Kullanma İzin Belgesi verildiği dosyasında anlaşılmaktadır.” denilmiştir. Beykoz Çavuşbaşı mevkiinde, Polonezköy yolu üzerinde kurulu olan Acarkent Villa Sitesi, Dubleks veTripleks olarak 1452 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Sitenin iç yolları asfalt kaplıdır. 24 saat güvenliği bulunan sitede çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları bitirilmiş olup site içerisinde, İstanbul TED Koleji, alışveriş marketi, iş merkezleri, sosyal tesisler bulunmaktadır. Acarkent Sitesinde, 73.Sokakta B Tipi 655 nolu villa olarak yer almakta olup, projesinde bodrum+zemin+1 normal kat+çatı katı olarak betonarme yapı tarzında inşa edilmiştir. Binanın dış cephesi akrilik boyalı, çatısı kiremit kaplıdır. Binanın işçiliği ve malzemesi iyi kalitededir. Bahçede açık havuz inşa edilmiştir. Ayrıca bahçede tek katlı proje harici müştemilat tarzı yapı bulunmaktadır. Mahallinde alınan şifahi bilgiye göre konu mülkte kiracı Füsun Ergil ikamet etmektedir. B 655 nolu dubleks villa; Taşınmazın içerisi görülememiştir. Taşınmaz projesinde toplam 400 m2 kapalı + 95 metrekare teras kullanım alanlıdır. Bodrum Kat Projesinde brüt 95 m2 kapalı+40 m2 teras alanlıdır. Bu kat projesinde teras çıkışlı salon, hizmetçi dairesi, balkon çıkışlı mutfak, çamaşır odası, wc ve hol bölümlü projelendirilmiştir. Zemin Kat : Projesinde brüt 95 m2 + 40 m2 teras kullanım alanlıdır. Bu kat projesinde teras çıkışlı salon, teras çıkışlı mutfak, antre ve wc bölümlü projelendirilmiştir. 1. Normal Kat: Projesinde brüt 150 metrekare alanlı inşa edilmiştir. Bu kat projesinde ebeveyn banyolu, saunalı 1 adetyatak odası, 3tanesi balkon çıkışlı 4 adet oda, banyo+wcve 3 koridor bölümlü planlanmıştır. Çatı Katı: Projesinde brüt 60 metrekare +15 metrekare teras alanlıdır. Bu katı projesinde teras çıkışlı 2 adet oda, mutfak nişi, banyo+wc, ve hol bölümlü planlanmıştır. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, tapu kayıtlarına Çavuşbaşı mahallinde Acarlar Mahallesi, 6 parsel sayılı 2291280,00 metrekare 4 miktarlı Kat Mülkiyetli taşınmazda 380/615750 arsa paylı, B blok, 655 nolu dubleks villanın proje alanı ile tamamına Beykoz İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/266 Esas 2018/427 Karar sayılı ilamı ile 8.400.000,00TL kıymet takdir edilmiştir.

Kıymeti: 8.400.000,00 TL

KDV Oranı: Yüzde 18

1. Satış Günü : 29/01/2019 günü 14:35 -14:40 arası

2. Satış Günü : 05/03/2019 günü 14:35 -14:40 arası

Satış Yeri : Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi Beykoz İstanbul

 

Satış şartları 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap. gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 09/12/2018