Bilge Mimar Turgut Cansever sempozyumu 7 Mart'ta!

Bilge Mimar Turgut Cansever sempozyumu 7 Mart'ta! Bilge Mimar Turgut Cansever sempozyumu 7 Mart'ta!

Mimarlığı ve kenti, İslam'ın tanımladığı bir varlık sorunsalı içinden kavramaya çalışmış bir bilge mimar Turgut Cansever sempozyumu 7 Mart 2015 tarihinde İstanbul Deniz Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

“Bilge Mimar” Turgut Cansever, Cumhuriyet Dönemi mimarları arasındaki özgün duruşu ile hem mimari alanda hem de düşünce alanında pek çok konuya temas etmiştir. 2009’da kaybettiğimiz Cansever, Ağa Han Mimarlık Ödülünü üç kez almış tek mimar.


Sempozyumda,  Cansever'in düşünce dünyası, modern Türk Mimarisi içerisindeki yeri ve yeni şehirler üzerine yaptığı çalışmalar uzman isimler tarafından değerlendirilecek. Şehirleşme yapısı ve algısının Cansever’in fikri ve mimari dünyası üzerinden tartışılacağı Sempozyumda; mimarların, şehir plancılarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin yanı sıra, yerel ve merkezi düzeyde karar vericiler ile uygulamacıların Cansever'in vizyonunu anlamaları hedeflenmektedir. Marmara Belediyeler Birliği bünyesindeki Şehir Politikaları Merkezi’nin ilk etkinliği olan “Bilge Mimar” Turgut Cansever Sempozyumu, 7 Mart 2015 tarihinde, İstanbul Deniz Müzesi’nde (Beşiktaş)  gerçekleştirilecek.