Bina mantolama zorunlu mu?

Bina mantolama zorunlu mu?Mantolama Yasası ile inşaat alanı 1000 metrekareden fazla binalarda Enerji Kimlik Belgesi şartı aranıyor. Peki bina mantolama zorunlu mu? Binalarda mantolama yasası neyi ifade ediyor? İşte tüm merak edilenler...


Bina mantolama zorunlu mu?
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği kapsamında 1000 metrekare ve üzeri inşaat alanı üzerinde inşa edilen binalar için Enerji Kimlik Belgesi şartı getirildi. Yeni binaların yapımında Enerji Kimlik Belgesi alınması gerekiyor. Peki bina mantolama zorunlu mu? Binalarda mantolama yasası neyi ifade ediyor? 

Bina mantolama zorunlu mu?

Bina mantolama zorunlu mu?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na göre, uygulamayla ilgili usûl ve esasları Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine bırakıldı. Bu kapsamda yapı projelerinde enerji kimlik belgesi hazırlanıyor ve bu belgeler üzerinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler yer alıyor. 

Bina mantolama zorunlu mu?

Belge üzerinde yer alan diğer bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil olmak üzere uygulamayla ilgili usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanıp Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren yönetmelik ile açıklanıyor. 

Mantolama Yasası!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com