Bina proje değişikliği nasıl yapılır?

Bina proje değişikliği nasıl yapılır? Bina proje değişikliği nasıl yapılır?

Bina proje değişikliği nasıl yapılır? Plansız alanlarda proje değişiklikleri nasıl olur? Planlı alanlarda proje değişiklikleri nasıl olur? İşte ilgili yönetmelikte belirtilen yasal esaslar bu haberde...

Bina proje değişikliği nasıl yapılır?

Bina proje değişikliği, ruhsatı alınmış bir yapıda sonradan değişiklik yapılması istendiği durumlarsa söz konusu oluyor. Plansız alanlarda proje değişiklikleri nasıl olur? Planlı alanlarda proje değişiklikleri nasıl olur diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Plansız alanlarda proje değişiklikleri..

Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde, sonradan değişiklik yapılması istendiğinde mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir.


Bu değişiklik yapının statik ve tesisat esaslarında da değişiklik yapılmasını gerektirdiği takdirde istenen belgelerde de gerekli değişiklik yapılır.


Projenin üzerinde ayrıca tadilat projesi gerektirmeyen basit düzeltmeler, proje müellifinin bilgisi dahilinde bütün nüshalarda yapılarak, belediyece mühürlenip imzalanır.


İlave ve tadilat projeleri 5 takım olarak düzenlenerek 36 ncı maddedeki esaslara uygun olarak onaylanır.


Planlı alanlarda proje değişiklikleri..

Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde, sonradan değişiklik yapılması istendiğinde mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir.


Bu değişiklik yapının statik ve tesisat esaslarında da değişiklik yapılmasını gerektirdiği takdirde istenen belgelerde de gerekli değişiklik yapılır. Tadilat projeleri de ilgili idarece mühürlenip imzalanır.


İlave ve tadilat projeleri 5 takım olarak düzenlenerek 57 nci maddedeki esaslara uygun olarak onaylanır.


Basit tamir ve tadiller ile korkuluk, pergola ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvarı, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak ve benzeri elemanların tamirleri ruhsata tabi değildir. Bunlardan iskele kurmayı gerektirenler için Belediyeye yazılı müracaat edilmesi zorunludur. Bu kapsamda kalmakla birlikte binanın ısı yalıtımını etkileyen işlemler yapılamaz.


Plansız alanlarda yapı şartları nelerdir?