Bina vergisi nedir?

Bina vergisi nedir?


Bina vergisi nedir? Kimler bina vergisini ödemek ile yükümlü oluyor? Bna vergisi ne zaman ödeniyor? Gibi sorularınızın yanıtı ve konu ile ilgili detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz...


Bina vergisi nedir?

Emlak vergisi; arazi, arsa ve bina sahiplerinin söz konusu taşınmaz malları için her sene ödemeleri gereken vergi türü olarak ifade ediliyor. Bu tür taşınmaza sahip olan bir yurttaş, kanunen emlak vergisi vermekle yükümlü oluyor. Bina vergisi ise, emlak vergisi kapsamında Türkiye sınırları içinde yer alan binalar için alınan vergi olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de bulunan tüm binalar, Bina Vergisine tabi tutuluyor.


Bina vergisini kim öder?

Bina vergisini; bina vergisi mükellefi nin ödemesi gerekiyor. Binanın maliki; varsa intifa hakkı sahibi; her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf eden kimse bina vergisi mükellefi olarak kabul ediliyor.


Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef oluyor. Elbirliği mülkiyetinde ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.


Bina vergisinin matrahı, binanın emlak vergisi kanuna göre tespit edilen vergi değeri oluyor. Bina vergisinin oranı meskenlerde binde 1, ticari amaçlı kullanılan binalar gibi diğer binalarda ise binde 2 olarak hesaplanıyor. 


Bu oranlar büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı olarak uygulanıyor. Bakanlar kurulu vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkili oluyor.


Bina vergisini binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. 


Bina vergisi ne zaman ödenir?

Bina vergilerinin ne zaman ödeceği ile ilgili husus, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın her sene yayınladığı vergi takviminde açıklanıyor. 2013 yılı vergi takvimine göre bina vergisinin ikinci taksitleri 1 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında ödeniyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com