04 / 07 / 2022

Bir ortaktan ötekine hisse satışı nasıl yapılır?

Bir ortaktan ötekine hisse satışı nasıl yapılır?

Posta Gazetesi köşe yazarı olan Tamer Heper bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''Bir ortaktan ötekine hisse satışı yapmanın yolu nedir?'' sorusunu yanıtladı. İşte o haber....Taşınmaz gayrimenkul tapu dairesinde satışına ya da bölünmesine izin verilmiyorsa devir hakkım olan yansını vermeye tapu sahibi razı ise ben nasıl hak talep edebilirim? Şimdi soru şunun şurasında iki satır ya, anlamak için iki satın okumak yetmiyor iyi bir falcıya kahve falı baktırmak lazım. Ben baktırdım şu çıktı: Fala göre, bir gayrimenkulde iki ortak var. Bir ortak hissesini diğer ortağa satacak ama tapu hisse devri yapmıyor. 


Bir ortaktan ötekine hisse satışı yapmanın yolu ne olur? 


Ortaklıklar iki çeşit. Birincisi elbirliği mülkiyeti, eski adı ile iştirak halinde mülkiyet. Diğeri paylı mülkiyet, eski adı ile müşterek mülkiyet. Elbirliği mülkiyette ortakların pay oranı belli değildir. Her ortak gayrimenkulün her yerine ortaktır ama hissesi belli değildir. Bu halde hisse satışı yapılamaz. Yapılması için önce paylı mülkiyete dönüşmesi gerekir. Bu halde ortakların paylan belirlenir, tapuya tescil edilir ondan sonra ortak hissesini birilerine satabilir. Dolayısı ile okuyucumun önce paylı mülkiyete geçmesi gerekir. 

Sorunun içinde bölünmeden de söz ediliyor. Bölünmeye de izin verilmiyormuş. Öyle anlaşılıyor ki bu yer arazi veya arsa. Arsaların parsellere bölünmesinde bazı ölçüler rol oynar. Parselin bölünmesi halinde oluşacak yeni parseller minimum parsel alanını sağlamıyor ise parselasyon yapılmaz. Dolayısı ile yeni oluşacak parsellerin minimum parsel alanını sağlaması şarttır. Bir ihtimal bu nedenle arsanız bölünmüyor. Üçüncüye en küçük ihtimal, bahsettiğini arazi ise ve imar Kanunu'nun 18'inci maddesi içine giriyor ise hisselere bölünmesinden söz edilemez.