Bodrum'da 8.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Bodrum'da 8.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Bodrum'da 8.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gökçebel Mahallesi'nde yer alan zeytinlik vasıflı gayrimenkul 8 milyon 799 bin 700 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gökçebel Mahallesi'nde yer alan zeytinlik vasıflı gayrimenkul icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan arsa için 8 milyon 799 bin 700 TL bedel isteniyor. 

TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, 552 Ada, 7 Parsel, GÖKÇEBEL Mahalle/Köy, Kızılburun Mevkii zeytinlik taşınmazın borçlu adına düşen 54/125 hissesi. Bodrum Tapu Müdürlüğünce verilme 02/06/2017 tarihli yazı ekindeki tapu kaydına göre konu taşınmazda 240/10.000 ve 54/125 payların Beysafa oğlu Bahattin DURMUŞ adına kayıtlı olduğu görülmüştür. Konu taşınmaz için Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden verilme 09/06/2017 tarih ve 13905 sayılı yazı içeriğindeki İmar Durum Bilgilerine göre ; konu parselin yer aldığı bölge , Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 16/02/2016 tarih ve 2019 sayılı yazısında Yalıkavak Revizyon + İlave 1/5000 ölçekliNazım ve 1/1000 ölçekli imar uygulama imar planları Muğla 2. İdare Mahkemesinin 22/12/2015 tarih ve 2015/1328 sayılı kararı ile iptal edildiğinden dolayı onaylı herhangi bir ölçekte planı bulunmamaktadır denilmektedir. 

Kıymeti : 8.799.700,00 TL
1. Satış Günü : 15/10/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 09/11/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü Önü Koridoru - Adalet Sarayı Bitez BODRUM / MUĞLA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK. 127. Md.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/285 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/08/2018