13 / 08 / 2022

Bodrum'da 8.7 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Bodrum'da 8.7 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Muğla'ya bağlı Bodrum sınırları içerisinde yer alan Gökçebel Köyü Kızılburun mevkiideki zeytinlik niteliğindeki gayrimenkul icradan satılıyor..Bodrum 2. İcra Dairesi tarafından Muğla'ya bağlı Bodrum sınırları içerisinde yer alan Gökçebel Köyü Kızılburun mevkiideki zeytinlik niteliğindeki gayrimenkul icradan satılıyor.  Kıymeti 8 milyon 799 bin 700 TL olarak belirlenen gayrimenkulün 1. satış günü 15 Ekim, 2. satış günü ise 9 Ekim olarak belirlendi.

Bodrum 2. İcra Dairesi'nden taşınmazın açık artırma ilanı

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN Özellikleri: Muğla il, Bodrum ilçe, 552 Ada, 7 Parsel, GÖKÇEBEL Mahalle/Köy, Kızılburun Mevkii zeytinlik taşınmazın borçlu adına düşen 54/125 hissesi. Bodrum Tapu Müdürlüğünce verilme 02/06/2017 tarihli yazı ekindeki tapu kaydına göre konu taşınmazda 240/10.000 ve 54/125 payların Beysafa oğlu Bahattin DURMUŞ adına kayıtlı olduğu görülmüştür. Konu taşınmaz için Bodrum Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğünden verilme 09/06/2017 tarih ve -13905 sayılı yazı içeriğindeki imar Durum Bilgilerine göre; konu parselin yer aldığı bölge, Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünün 16/02/2016 tarih ve 2019 sayılı yazısında Yalıkavak Revizyon + ilave 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli imar uygulama imar planları Muğla 2. idare Mahkemesinin 22/12/2015 tarih ve 20'5I'328 sayılı karan ile iptal edildiğinden dolayı onaylı herhangi bir ölçekte planı bulunmamaktadır denilmektedir. (Komşu parsellerde eski plan hükümlerine göre yapılaşmalar tamamlanmıştır. Bu bölgenin planları İdari Yargi tarafından bir durdurulmakla bir uygulamaya açılmaktadır. Konu taşınmazın sicilinde yazılı olduğu üzere Zeytinlik vasfında ise de keşif anında görüldüğü üzere parsel üzerinde aşılı mahsuldar zeytin ağaçlan bulunmamaktadır. Bu sicilin evveliyatında bu bölgenin zeytincilik yasasına göre ilk tesis maliklerine tahsis edildiği ve ana taşınmaz niteliğinin bu gerekçi ile zeytinlik olduğu, komşu parsellerde geçerli plan hükümlerine göre yapılaşmalar olduğu ve keşif anında görüldüğü üzere inşai faaliyetlerin devam ettiği ve bitme aşamasına geldiği görülmüştür. Taşınmaz denize sıfır noktadadır. Başkent sitesi devamında Seba evleri. Bay Peninsula evleri, konu taşınmaza sıfır konumundaki bitme aşamasına gelen villalar, Onrukent gibi yazlık konutların (ve lüks villaların, Nef inşaatın devam etmekte olan yatırımları da dikkate alındığında) yer aldığı bölgededir. Arzın eğiminden dolayı da kapanmaz deniz manzarası mevcuttur.

Kıymeti    :    8.799.700,00 TL

KDV Oranı    :%18

1.    Satış Günü    :    15/10/2018 günü    11:00    -    11:05    arası

2.    Satış Günü    :    09/11/2018 günü    11:00    -    11:05    arası

Satış Yeri    : 2. İcra Müdürlüğü Önü Koridoru - Adalet

Sarayı Bitez BODRUM / MUĞLA

Satış şartları: 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-    İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-    Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-    Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-    İİK. 127. Md.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.

7-    Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/285 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir