28 / 11 / 2023

Böyle imar skandalı görülmedi!

Böyle imar skandalı görülmedi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Komisyonu'nda geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir karar alındı. 242 nolu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunda Bahçelievler İlçesi'nde bulunan Özel JFK Hastanesi binasının kaçak old

Geçen haftalarda Tuzla'da yaşanan ve büyük çatışmalara sahne olan kaçak bina yıkımları göz önüne alındığında Belediye Meclisi'nin aldığı bu karar akıllara, `Çifte standart mı var?' sorusu getirdi. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 242 nolu ve 14 Eylül tarihli raporunda Özel JFK Hastanesi binasının üçüncü, dördüncü ve çekme katının kaçak yapıldığının tespit edildiği belirtiliyor.


KAÇAK YAPI YASALLAŞIYOR


Raporda aynen şu cümlelere yer veriliyor: "Bahçelievler 54 pafta, 492 ada, 11 parsel sayılı yere 2981 sayılı imar affından yararlanan bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşan yapının bulunduğu ancak çeşitli tarihlerde bina büyütülerek üçüncü, dördüncü ve çekme katın kaçak olarak yapıldığı tespit edilmiştir." Raporda, Bahçelievler Belediyesi'nin bina hakkında kaçak yapımdan dolayı, İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddelerine göre para ve yıkım cezası verildiği belirtiliyor. Ancak söz konusu karar bir türlü uygulanmıyor.


E-5 karayolu üzerinde yer alan binanın trafik yoğunluğunu artırdığına da dikkat çekilen raporda, parseldeki kaçak olduğu tespit edilen yapının yasallaşmasına yönelik görüş bildiriliyor. Bir başka ifadeyle kaçak yapının emsal teşkil edici nitelikte yasallaşması yönünde görüş veriliyor. Raporda ayrıca söz konusu binanın "özel hastane alanı" olarak ayrılan parselinin, Plan Yapım Yönetmeliği'ndeki sağlık tesisleri için getirilen asgari 5 bin metrekare şartını da sağlamadığının altı çiziliyor.


Bahçelievler Belediyesi para ve yıkım cezası vermişti


İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu raporunda da belirtildiği gibi binaya 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddelerine göre Bahçelievler Belediyesi tarafından kaçak yapımdan dolayı para ve yıkım cezası verildi. Ancak her nedense söz konusu karar bir türlü uygulanmıyor. Daha sonra da hastane binasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından emsal teşkil edecek izin veriliyor.


KİŞİYE ÖZEL UYGULAMA


Söz konusu yapının Meclis oylamasında, grup kararı alınmış olmasına rağmen, bir tek kendisinin ret oyu verdiğini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ şöyle konuştu: "İstanbul Büyükşehir Belediye İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun rapo-


runda açıkça, söz konusu yapının trafik yoğunluğunu artırdığı ve kaçak bir


yapı olduğu belirtiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kaçak yapıları yasal hale getirmek için kurulmadı. Belediyenin burada yaptığı `parsel bazında özel


plan tadilatı'dır. Yani kişiye özel yapılmış bir uygulamadır. Şimdi yanındaki parsel gelse ve `Ben buraya imar istiyorum' dese belediye vermek zorunda. Belediye gecekondu yıkımına topla tüfekle giderken, İstanbul'un göbeğindeki kaçak binayı yasal hale getiriyor. Bahçelievler Belediyesi söz konusu yapı için 32. ve 42. maddeden zabıt tutup para ve yıkım cezası vermiş. Bu kararla Bahçelievler Belediyesi'nin para ve yıkım kararı devre dışı bırakılıyor." 


(Akşam)

Geri Dön